Du är här

Kårpost 6/2017

Innehåller

HÖSTMÖTE
STIPENDIER
SJÖRÅDETS VANDRINGSPRIS
10 TIPS MOT LEDARBRIST
LEDIGA STYRELSEUPPDRAG
UTMÄRKELSETECKENKVÄLL
ADVENTSKALENDERFÖRSÄLJNINGEN BÖRJAR
KÅRSTÖDET HÄLSAR
WEBBUTBILDNINGAR
MENTORTRÄFF


Kårposten hittar ni elektroniskt på sidan verksamhet.scout.fi/karpost. Pärmbladet hittar ni här!

HÖSTMÖTE 29.10.2017 i Sundom, Vasa kl. 9.00

I samband med Roverscout- och ledardagarna 100% Ute arrangeras förbundens höstmöten 29.10 kl. 9.00 på Utterö lägergård i Sundom. Anmälningar tas emot från kl. 8.00. Möteshandlingarna har postats till kårerna i två exemplar (kp-mottagaren + kårchefen eller kårsekreteraren).  

Bifogat följande möteshandlingar:
- Kallelse
- Föredragningslista
- Fullmaktsblankett
- FS svenska VP 2018
- FiSSc:s budget 2018 (budgetsiffror läggs inte upp på websidan - kan efterfrågas elektroniskt av frida.lundberg@scout.fi)
- Hur fatta FiSSc:s budget 2018 
- Styrelsens beslutsförslag
- Valordning + röstningsförfarandet
- FSFSF:s verksamhetsplan 2018
- FSFSF:s budget 2018 (budgetsiffror läggs inte upp på websidan - kan efterfrågas elektroniskt av frida.lundberg@scout.fi)
- Förbundsläger 2020                           

FiSSc STIPENDIER DL 15.10

Irres internationella fond:
Är du kvinnlig scoutledare i åldern 18-29 år. Har du funderat på volontärarbete utomlands? Då kan du ansöka om understöd för din vistelse via Irres internationella fond, DL 30.11

FiSSc-stipendier:
Missa inte heller FiSSc-stipendium DL 15.10.

Mera info om stipendierna på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi

SJÖRÅDETS VANDRINGSPRIS 

Känner just du en scout som inte är rädd för nya utmaningar och äventyr till sjöss samt aktivt deltar i det mesta? En scout som alltid ser till att allt går säkert till ombord och lugnt förklarar till de som är noviser på sjön? En som alltid tycks locka folk till era seglatser? En scout som brinner för gott sjömanskap och värnar om att utveckla sina färdigheter som skeppare? En bra skeppare helt enkelt? Tveka då inte att nominera hen till Sjörådets vandringspris, Årets Skeppare! Vandringspriset är ett pris som i fortsättningen kommer delas ut varje år på Navigatorbalen, som varje år äger rum kring våren! Nomeringstiden för 2017 är mellan 6.10 - 31.12. Mera info hittas på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi/arets_skeppare

10 TIPS MOT LEDARBRIST!

Den eviga frågan, hur får vi mera ledare till kåren? Det kan kännas som ett omöjligt projekt om man råkat fastna i den onda cirkeln av negativa tankar. Ibland kan svaret finnas närmare än du tror. Här kommer Ledarstödets 10 tips för att få flera ledare till din kår.          

BILAGA: 10 tips

LEDIGA STYRELSEUPPDRAG!

Den nya styrelsen väljs på höstmötet 29.10! Följande styrelseuppdrag finns lediganslagna:

  • Program (2 år)
  • Samhälle (2 år)
  • Kommunikation (2 år)
  • Ledarstöd (2 år)
  • Mångfald ( 2 år)
  • Kårstöd (1 år)

BILAGA: Rekrytering

UTMÄRKELSETECKENKVÄLL 11.10 kl. 18-20

Det är igen dags att ansöka om Mannerheimspännen, DL 15.11. Är du osäker på hur du ska formulera din ansökan, eller känns det extra svårt att skriva utmärkelseteckenansökningar? Den 11.10 kan du delta i en utmärkelseteckenkväll antingen på Scoutstationen i Helsingfors eller per google hangout och sitta var du själv vill. Om du deltar på plats kan du ta med dina halvfärdiga ansökningar och få goda råd gällande just dina ansökningar av experterna. Goda råd får du nog också t ex per telefon, epost och facebook (privat meddelande).

Anmäl ditt intresse att delta på Facebook (evenemanget: Utmärkelseteckenkväll 2017) om du önskar delta på plats eller per distans.

Glöm inte att ni behöver rektors utlåtande för Mhsp, det lönar sig att påbörja det hela redan nu! Notera även att Mhsp II nu kan ansökas åt 17-19 åringar. Glömde ni att ansöka åt era 18-åringar förra året får ni nu en andra chans! 

ADVENTSKALENDERFÖRSÄLJNINGEN BÖRJAR 15.10

 
Nu sätter vi igång årets adventskalenderkampanj! Bilder för kårens Fb-sidor, Instagram- och Twitter konton finns i materialbanken www.partio.fi/materiaalipankki.  
Färdiga förslag till SoMe texter hittar ni på www.scout.fi/adventskalendern.  Glöm inte att göra reklam för er kår i webshopen! Ni som inte ännu har beställt kalendrar, gör det i Kuksa så fort som möjligt!
scout.fi/adventskalendern

KÅRSTÖDET HÄLSAR!

Uppdragskortet
Som bilaga hittar du Uppdragskortet som ger dig en konkret beskrivning över arbetsfördelningen mellan de nya chefsuppdragen i kåren: kårchef, programchef och uppdragschef.

BILAGA: Uppdragskort

Chefsposten
Noterade du chefsposten som skickades 20.9? Chefsposten är FiSSc:s nyhetsbrev till scoutkårernas chefstrio som utkommer 6 ggr/år. Fick du den inte men tycker att du borde ha fått den? Hör av dig till kårstödskoordinator Andrea Hynynen!

Scoutledarträffarna 2017
Deltog du i höstens scoutledarträffar eller missade du dem? Ge feedback och kom med önskemål!  Vi vill vi höra tankar och idéer både av dem som deltog och av dem som lät bli. 
Materialet från scoutledarträffarna finns på verksamhetssidorna.

                            

WEBBUTBILDNINGAR?

Scouter kan nästan vad som helst, men ibland kan det vara bra att få ta emot intryck också utifrån. FiSSc webbutbildningar är korta, entimmes livestreamade utbildningar, skräddarsydda för kårens ledare. Utbildningarna hålls av proffs inom respektive ämne. Den gemensamma nämnaren är praktiska tips och råd för hur ni i kåren konkret kan främja scoutande för en bredare målgrupp. Utbildningarna streamas på Partio Live på YouTube

10.10 kl. 18-19: ATT KÄNNA SIG VÄLKOMMEN - Sandra Hildén
22.11/28.11 kl. 18-19: HUR BERÄTTA LÄTTLÄST OM SCOUTERNA? - Carina Frondén
12.12 kl. 18-19: ETT MER INKLUDERANDE LEDARSKAP -Synliga och osynliga normer i arbetet - Malin Gustafsson

YOUTUBE.COM/USER/PARTIOLIVE

BILAGA: Webbutbildningar
                  

MENTORTRÄFF 16.11 kl. 18-20.30

Tema: Coaching som verktyg i mentorskapet!