Du är här

Kårpost 5/2017

KÅRPOST 5/2017

Innehåller

KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE
100% UTE 27-29.10
SCOUTLEDARTRÄFFAR HÖSTEN 2017
WEBBUTBILDNINGAR 
KURSANMÄLNINGSPÅMINNELSE
FÖRENINGSFESTIVALEN
RÖDA FJÄDERN
COACHER - SE HIT!
UPPDRAGSBÖRSEN
BLI SCOUT -KAMPANJ
VEM ÄR KÅRENS JULKAMPANJCHEF
SCOUTINGENS VÄNNER
JAMBOREE 2019
ROVERWAY 2018
NYA SPEJARMÄRKEN
MÖTESTIDER UPPDATERING
KLYSET - DL 30.9
EKONOMIHANTERING I FÖRBUNDET


Kårposten hittar ni elektroniskt på sidan verksamhet.scout.fi/karpost. Pärmbladet hittar ni här!

KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE 25.9.2017 kl. 18.00

Finlands Svenska Scouter r.f:s, Finlands Svenska Flickscouter r.f:s, Finlands Svenska Scoutförbund r.f:s medlemmar kallas till extra medlemsmöte 25.9 kl. 18.00 på Scoutstationen i Helsingfors. Kallelsen har skickats till kårens kårchef!
På extra medlemsmötet väljs en delegation för FS extra medlemsmöte 28.10.2017. Läs mera bifogat vad uppdraget som delegat innebär.

BILAGA: FiSSc:s delegation
                              

100% UTE 27-29.10, Sundom, Vasa 

Evenemanget för dej, precis dej, oavsett om du älskar att pilla med tårna i jorden 24/7 eller om du helst tar uteliv i mindre doser åt gången och uppskattar en skön säng att sova i. Vi kommer att UTEbilda, pröva på nya UTEmaningar och umgås, UTE! Så packa ihop din UTErustning och ta dej till härliga Vasa för lite miljöombyte i goda scoutvänners lag.  Anmäl dig senast 15.9 i Kuksa!

BILAGA: Programblad

SCOUTLEDARTRÄFFAR HÖSTEN 2017 

Dags för höstens scoutledarträffar 2017! Kom med och hör om aktuella projekt, få praktiska tips t.ex. om Kuksa och den nya organisationen, träffa andra scoutledare från ditt område och lär känna ditt kårteam. Anmäl dig i Kuksa senast en vecka innan träffen.

BILAGA: Programinfo

WEBBUTBILDNINGAR HÖSTEN 2017

Hur kan ni i kåren kommunicera på ett tydligt och lättläst vis? Hur skapar ni bra stämning i åldersgrupperna så att all känner sig välkomna och hur skapar ni sådana förutsättningar i kåren att alla kårens medlemmar får vara sig själva?Håll ögon och öron öppna för mer info, datume spikas i början av september!

KURSANMÄLNINGSPÅMINNELSE!

Gruppledarutbildning, Spejardagar, Grundutbildning för scoutledare, Första hjälpen-kurser, VHF-kurs...

Kom ihåg att anmäla er till höstens kurser och evenemang senast 15.9. Information om händelserna hittar du i:
- Evenemangskatalogen 2017 (finns hos din kår, och hittas på verksamhet.scout.fi)
- i evenemangsinfomejlet som skickats ut till en massa aktiva ledare i kårerna
- i händelsekalendern på scout.fi

Anmälningen sker i Kuksa. Kom ihåg att det för många kurser och evenemang krävs att minderåriga medlemmar anmäls av sin målsman eller av en ledare med rättigheter att anmäla kårmedlemmar.

FÖRENINGSFESTIVALEN

Under första veckan i oktober 2017 lyser Föreningsfestivalen upp höstmörkret i Svenskfinland! Temat för festivalveckan är Lev(förenings)livet och ett grundläggande mål med festivalen är att skapa samarbete över ort-, region-, språk- och generationsgränser. Bland annat Kimito Sjöscouter är med i årets festival!

RÖDA FJÄDERN

 
På sommaren avslutades samarbetet mellan Finlands Scouter och Lions-förbundet gällande den nationella Röda Fjädern-kampanjen. Av de insamlade medlen kommer de lokala Lionsklubbarna att dela ut 25% till verksamhet på sin ort. Scoutkårerna har goda chanser att få en del av detta! Läs mera bifogat hur din kår skall gå tillväga för att kontakta den lokala Lions-klubben på er ort.

BILAGA: Röda Fjädern

COACHER - SE HIT!

Se hit alla coacher, blivande coacher och andra intresserade av coaching! FiSSc:s första svenskspråkiga coach-utbildning ordnas den 19-21.1.2018. Mer info kommer i händelskalendern.
Välkomna med!

UPPDRAGSBÖRSEN

Hitta nya spännande uppdrag för dig och din kompis på uppdragsbörsen! På sidan hittar du alla lediga uppdrag för tillfället, kanske något uppdrag eller projekt är som gjort för dig och en rolig fortsättning på din scoutstig? Du kan smidigt meddela om ditt intresse via blanketten och kom ihåg att man alltid kan höra sig för om uppdrag som inte just nu är listade där!

BLI SCOUT -KAMPANJEN

I Visst har ni redan noterat att det i materialbanken finns färdigt material för kåren att använda för sina medlemsrekryteringskampanjer? Finlands Scouters Bli scout-kampanj inkluderar färdiga some-bilder, videoklipp mm.

PARTIO.FI/MATERIAALIPANKKI
                            

VEM ÄR KÅRENS JULKAMPANJCHEF?

Det är igen dags att fundera vem som i år är kårens julkampanjchef? Chefen får ett materialpaket postat till sig i september med allt nyttigt den behöver veta inför projektet! Ge uppdraget åt en roverscout eller ledare i kåren senast 15.9. Kårplanschen hjälper i år kåren att ställa ett gemensamt mål för försäljningen och hjälper hela kåren följa med huruvida kårens mål uppnås!

Visst vet du om att det finns massvis med färdigt material för kårens bruk i materialbanken? Det lönar sig ab-solut att med jämna mellanrum ta en titt på adressen partio.fi/materiaalipankki Där hittar ni bl.a. bilder för sociala media, brevbotten och planscher för kalenderkampanjen.
                  

SCOUTINGENS VÄNNER – LANSERAS I SEPTEMBER

Scouternas gemensamma kampanj riktad till personer som önskar bidra med årsdonationer till scoutingen lanseras 4.9. Som Scoutingens vän kan du utöver en årsdonation till den nationella scoutingen även donera medel till en specifik scoutkår.

För kåren lönar det sig nu att marknadsföra kampanjen till sina gamla medlemmar och personer i kårens omgivning. Registrera dig som årsdonator och Scoutingens vän genom att fylla i webblanketten på adressen www.partio.fi/partionystavat, pappersblanketten i broschyren eller genom att sända sina kontaktuppgifter per e-post till partioystavat@partio.fi. Marknadsföringsmaterial för kårens Scoutingens vänner -kampanj finns i materialbanken.

SCOUT.FI/SCOUTINGENSVANNER            
PARTIO.FI/MATERIAALIPANKKI

ANMÄLNING TILL JAMBOREEN 2019 BÖRJAR REDAN I ÅR!

Om två år ordnas världsjamboree i West Virginia, USA. Trots att det kan kännas som en evighet till dess börjar anmälningen till lägret redan i slutet på 2017. Nu är det alltså hög tid att fundera om jamboreen är en upplevelse er kår vill satsa på och uppleva tillsammans!

JAMBOREE.FI
FACEBOOK.COM/SPJAMBOREE

ÅK PÅ ROVERWAY

Roverway är en lägerupplevelse som ordnas för explorer- och roversscouter. Nästa år hålls lägret 23.7-2.8 i Holland. Arrangör är WAGGGS och WOSM. Sista anmälningsdag är 30.9.2017. Häng med på ett oförglömligt äventyr!

FACEBOOK.COM/ROVERWAY18FIN

NYA SPEJARMÄRKEN

Som ett led i revideringen av scoutprogrammet 2017 kommer spejarscouternas märken att förnyas. De nya märkena finns i butik inom kort. De andra åldersgruppernas märken förblir oförändrade. Läs mer bifogat!
 
BILAGA: Nya spejarmärken

MÖTESTIDER PÅ SCOUT.FI

Det börjar vara en tid sedan vi checkat upp om mötestiderna på www.scout.fi -sidan ännu stämmer. För att kunna uppdatera sidan ber vi er ta en titt på kårens mötestider på webbsidan. Behöver uppgifterna korrigeras? Fyll i era nya mötestider i webbformulärer här.

KLYSET - ANSÖK SENAST 30.9

Under höstmötet är det dags att dela ut vandringspriset Klyset. Ta tillfället i akt och uppmärksamma en duktig ledare i just din kår! Beskrivningen och kriterierna samt ansökningsblanketten för vandringspriset hittar ni på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi.

NYA SYSTEM FÖR EKONOMIHANTERING I FÖRBUNDET

Sedan sommaren har förbundet inte längre en skild förbundsekonom utan ekonomirutinerna d.v.s. bokföring, reskontra och rapportering sköts av Finlands Scouters ekonomiteam. Ekonomiteamet stöder de förbundsanställda i ekonomifrågor och hanteringen av olika ekonomirelaterade frågor.

Arrangemanget är effektivt eftersom det betyder att distrikten, centralorganisationen och nu då också Finlands Svenska Scouter samordnar sina system för ekonomihanteringen och därigenom får tillgång till bästa verktygen och också möjlighet att hålla hanteringen på en hög kvalitativ nivå. Ett helt team där alla är insatta i senaste informationen och är utvecklingsinriktade arbetar tillsammans för smidiga och tydliga lösningar. Johanna Kanerva är FiSSc:s kontakt och den som arbetar med förbundskansliets anställda. FiSSc:s anställda hjälper kårerna och förtroendevalda i ekonomifrågor, ta alltid kontakt om ni har frågor!