Du är här

Kårpost 5/2016

 

Innehåller

UPPDATERA WEBBSIDOR OCH KUKSA
SCOUTERNA OCH RÖDA FJÄDERN
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN
FISSCAKADEMIN - LÄRKKULLA 28-30.10
GEMENSAMT ANSVAR - ANSÖKAN ÄR ÖPPEN
VAL AV SCOUTRÅD OCH FS-MEDLEMSMÖTES DELEGATION
VEM ÄR KÅRENS JULKAMPANJCHEF
MATERIAL SOM STÖD FÖR KALENDERFÖRSÄLJNINGEN
ÄNDRINGAR I REDOVISNINGEN - WEBSHOPPEN
ANMÄLNINGS DL 15.9
EVENEMANGSKATALOGEN - VAD ÄR DET?
TRYGGT TILLSAMMANS - OBLIGATORISK
CERTIFIKAT OCH PRAKTIKSEGLATSER
FM-2017 VINTERFISSCE
ORGANISATIONSUPPDATERING - HUR, VAD, NÄR?
UTMÄRKELSETECKENKVÄLL
FRENDI PROJEKTET
KÅRENS MILJÖPROJEKT
KLYSET DL 30.9


 

Pärmbladet hittar du som vanligt här. Kårposten kan även läsas på adressen www.scout.fi/karpost

AnkkuriUPPDATERA WEBBSIDOR OCH KUKSA

Glöm inte att uppdatera rätt uppgifter på era webbsidor och se till att rätt personer har rätt uppdrag i Kuksa. Vi på kansliet behöver veta vem i er kår som sköter om följande uppdrag: kårchef, sekreterare, kårekonom, medlemsregisteransvarig och utbildningsansvarig.

KUKSA.PARTIO.FI

AnkkuriSCOUTERNA OCH RÖDA FJÄDERN 

Röda Fjädern är Lionsförbundets riksomfattande insamling som stöder ungdomsarbete under åren 2016-2017. De lokala lionsklubbarna har redan påbörjat insamlingen och har visat stort intresse för scoutsamarbetet. Röda Fjädern erbjuder en utmärkt chans att bekanta sig med den lokala klubben och även bygga upp ett långsiktigare partnerskap. Idéer för samarbete finns på webbidan.

SCOUT.FI/RODAFJADERN

AnkkuriPATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Patent- och registerstyrelsen har sammanställt en lista på föreningar som inte sedan 1995 uppdaterat sina uppgifter. En del scoutkårer fanns med på listan, kontrollera således att er kår har uppgifterna uppdaterade.

En lista på föreningar som berörs av detta hittas här!

AnkkuriFISSCAKADEMIN 28-30.10

Visst har du noterat höstens händelse FiSScAkademin? Den 28-30.10 firar vi roverscout och ledardagar i Karis och nu är det dags att anmäla sig! Läs mera om programmet på evenemangets webbsidor. Visste du att en del kommuner ersätter utbildningskostnader för ledare för ungdomsverksamhet?

SCOUT.FI/FISSCAKADEMIN

Bilaga: Plansch

AnkkuriGEMENSAMT ANSVAR UNDERSTÖDSANSÖKAN ÄR ÖPPEN!

Ni som deltagit i insamlingen Gemensamt Ansvar kan nu ansöka om understöd för era egna projekt, jippon eller verksamhet som t.ex. förebygger utslagning. Målet är att hitta 100 nya sätt att scouta! Ansökan är öppen 1.8-30.11 och görs elektroniskt på http://bit.ly/Kåransökan  

Vill ni bolla idéer eller behöver ni stöd? Boka ett handledningsbesök av projektkoordinator Sabina Fortelius: sabina.fortelius@scout.fi/050 3730 472

SCOUT.FI/GEMENSAMTANSVAR

BILAGA: Instruktioner för ansökan om understöd


AnkkuriVAL AV SCOUTRÅD OCH FS-MEDLEMSMÖTES DELEGATION


Bifogat mera information om hur vi väljer representanter till scoutrådet och medlemsmötesdelegationen!

BILAGA: Delegation till FS medlemsmöte
BILAGA: Val av scoutråd 2017-2018


AnkkuriVEM ÄR KÅRENS JULKAMPANJCHEF? 

Det är igen dags att fundera vem som i år är kårens julkampanjchef? Chefen får ett materialpaket postat till sig i september med allt nyttigt den behöver veta inför projektet! Ge uppdraget åt en roverscout eller ledare i kåren senast 15.9. Kårplanschen hjälper i år kåren att ställa ett gemensamt mål för försäljningen och hjälper hela kåren följa med huruvida kårens mål uppnås!

AnkkuriMATERIAL SOM STÖD FÖR KALENDERFÖRSÄLJNINGEN

Visst vet du om att det finns massvis med färdigt material för kårens bruk i materialbanken? Det lönar sig absolut att med jämna mellanrum ta en till på adressen partio.fi/materiaalipankki. T.ex. bilder för sociala media uppdateringar , brevbotten och planscher för kalenderkampanjen hittar ni där!

BILAGA: Kårplansch 2016


AnkkuriÄNDRINGAR I REDOVISNINGEN FÖR ADVENTSKALENDER WEBSHOPPEN

På grund av bankernas serviceavgifter, redovisas åt kårerna enbart de kårintäkter från webshopen som överstiger 10€. Intäkter som efter kampanjtiden förblivit under 10€ redovisas av FS till det distrikt/FiSSc där kåren är medlem.

                                          

AnkkuriANMÄLNINGS DL 15.9

Anmälningsdatumet närmar sig! På webben kan du kolla upp vilka evenemang som ordnas på hösten! Kårens utbildningsansvariga har mera information om varje evenemang i sin inbox och koordinatorerna svarar gärna på frågor.

SCOUT.FI/HANDELSER

AnkkuriEVENEMANGSKATALOGEN - VAD ÄR DET?

Den första Evenemangskatalogen kommer i oktober 2016. Eftersom Evenemangskatalogen innehåller hela årets evenemang kommer informationen i den att vara mindre detaljerad än den varit hittills.
Utbildningsansvariga kommer en månad innan varje sista anmälningsdag att få ett mail med mer information om de evenemang som är närmast på kommande och har anmälningsdeadline.
Från och med nu har vi fyra sista anmälningsdagar - dessa är 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11.

AnkkuriTRYGGT TILLSAMMANS UTBILDNINGEN ÄR NU OBLIGATORISK!

Från och med hösten 2016 är Tryggt tillsammans webutbildningen obligatorisk för alla myndiga kårmedlemmar och gruppledare oberoende av ålder. Kolla upp bland rapporterna i Kuksa vem i din kår som har utfört kursen! 

Fliken ”Rapporter”→ Utbildningar ”Lista på utbildningar” → Kryssa för ”sök även övriga utbildningar” (datumintervall är inget måste).

SCOUT.FI/TRYGGT-TILLSAMMANS


AnkkuriCERTIFIKAT OCH PRAKTIKSEGLATSER

Har du eller någon annan du känner inte sökt ut certifikaten efter att ha gått någon av sjökurserna ännu? - Sjörådet tar emot ansökningar under hela året! För att söka ut ett certifikat måste du fylla i en blankett och ha alla krav i skick, information om allt detta hittas här
Blankett för att utvärdera praktikseglatserna hittar ni här
Ifall det uppstår frågor: Ta kontakt med någon i Sjörådet så hjälper vi gärna till, ni når oss alla på: sjoradet@list.fissc.fi 

 

AnkkuriFM - 2017 VINTERFISSCE


Visst har du märkt att FiSSc står som arrangör för Vinter FM 2017? Nu behöver vi dig och din kår som kontrollanter 4-5.3.2017. Mera info av rasmus.weiss@scout.fi och inom kort på adressen:

SCOUT.FI/
VINTERFISSCE


AnkkuriORGANISATIONSUPPDATERINGEN I FISSC - HUR VAD, NÄR?

Läs mer för nu kommer nya ledarmodellen till kåren och nytt kårstödsarbete!

BILAGA - Organisationsuppdatering
 

AnkkuriUTMÄRKELSETECKEN KVÄLL 8.10, ÅBO

Visste du att ansökan om utmärkelsetecken fr.o.m. 15.9 kan göras elektroniskt i Kuksa? FiSSc tar i bruk den elektroniska ansökningen fr.o.m. 15.11 ansöknings DL. För att få veta hur du ska göra bör du absolut delta i UTK:s utmärkelsetecken kväll 8.10 i Åbo. Det går bra att även delta per distans! Under kvällen får du även hjälp och tips till hur du motiverar rätt din ansökan! Om du känner att du absolut vill testa Kuksa ansökan redan 15.9, hör då av dig till Titti eller Frida först! Vi vill gärna testa med dig!

AnkkuriFRENDI PROJEKTET

Luckan Integration välkomnar FiSSc:s explorerscouter i huvudstadsregionen att delta i ett unikt möte mellan ungdomar av olika språklig och kulturell bakgrund. Under hösten 2016 ges explorerscouter i huvudstadsregionen möjlighet att delta i en kurs tillsammans med ungdomar med invandrarbakgrund. Kursen ordnas onsdag kvällar i centrala Helsingfors. De anmälda deltagarna meddelas den exakta platsen. Anmälning sker via Kuksa.
Läs mera bifogat eller kontakta projektkoordinator Sabina Fortelius, sabina.fortelius@scout.fi

VERKSAMHET.SCOUT.FI/AKTUELLT
BILAGA - Frendi projektet

AnkkuriKÅRENS MILJÖPROJEKT

Östersjöprojektet finansierar goda idéer för en friskare Östersjön. Scoutkårerna kan nu ansöka om stöd för egna miljöprojekt som har Östersjön i fokus. Det kan t.ex. vara ett lokalt talko eller en aktivitet som har med Östersjön att göra. Ansökningstiden pågår till den 30 september.
Läs mera på adressen: VERKSAMHET.SCOUT.FI/AKTUELLT
 

AnkkuriKLYSET -DL 30.9

Vem i er kår är:

  • en sammanhållande person
  • innehar en stark, smidig personlighet och skapar gemenskap i hela kåren
  • till sin natur en förebild åt såväl yngre som äldre scouter – är alltid redo!
  • en scoutledare som åtagit sig för kåren eller regionen ett betydande ansvarsuppdrag 

Kom ni på ett namn för något av kriterierna? Då ska ni skälvklart ansöka om Klyset för den - DL 30.9! Ansökan görs elektroniskt på adressen:

ANSOKAN.SCOUT.WEBBHUSET.FI