Du är här

Kårpost 3/2017

Innehåller

VAD HÄNDE PÅ VÅRMÖTET?
FISSC HÄNDELSEKALENDER 2018
100 NYA SÄTT ATT SCOUTA
MARKNADSFÖR ERT SOMMARLÄGER FÖR NYFINLÄNDARE
BTP + FRENDI UTE-BESTÄLLNINGSKURS
BILDSTÖD FÖR SCOUTING
SJÖRÅDET PÅMINNER
PROGRAMREVIDERING 2017
SKEPP O´HOJ! NOTHAMN CHEF SÖKES!
UTEPADDEL 11-13.8
KÅTAN FYLLER 60 ÅR
UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHET PÅ KÅTAN
SAD - DL 15.4
TACK-PINSEN - ANVÄNDER NI DEN?
FÖRENINGSFESTIVALEN
LILLA SCOUTVECKAN
JUBILEUM - FIRAR KÅREN I ÅR?


Kårposten hittar ni elektroniskt på sidan verksamhet.scout.fi/karpost. Pärmbladet hittar ni här!

VAD HÄNDE PÅ VÅRMÖTET?

Årets Spalthaj tilldelades Jockum Lundsten från St Simons Sjöfarare och Sjörådet i FiSSc. Utegruppen tilldelade Hanna Eliasson utmärkelsetecknet FS brons som tack för hennes insatser för uteverksamheten och utmärkelseteckenkommittén/styrelsen tilldelade Malin Lindholm FS brons som tack för långvarigt och ambitiöst arbete i styrelsen.

Scoutchefen inledde mötet med att reflektera över ungdomars framtidstro och hur scoutrörelsen ska nå ut och få fler med i verksamheten. Crista Åberg från Sjöscoutkåren Porkala agerade mötesordförande och påminde de närvarande drygt 25 scoutkårernas representanter om att positivitet föder positivitet.

Årsberättelserna för FiSSc och Flickscoutförbundet fastställdes, liksom boksluten. Revisionsberättelser och inventeringsmännens berättelse över material i lagren noterades. För kännedom noterades att revisionsberättelsens utseende uppdaterats i och med nya bestämmelser i bokföringslagen för mikroföretag/föreningar.

Mötet godkände innehållet i det nya Rekryteringskommittéreglementet och befullmäktigade styrelsen att senare namnge d.v.s. döpa om kommittén. Rekryteringskommittén fungerar främst som ett valberedningsutskott för att hitta kandidater till förbundsstyrelsen och utöver det stöder kommittén med att utveckla verktyg för rekrytering. Rekryteringskommittén är dock inte den som rekryterar personer till t.ex. förtroendeuppdrag eller grupper.
Bland informationsärendena hördes

  • styrelsens lägesrapport av implementeringen av den nya organisationsmodellen och arbetet efter organisationsuppdateringen
  • mångfaldsprojektrapport GA/100 nya sätt att scouta
  • programrevideringsinfo
  • 24. Jamboree, 22.7-2.8.2019 West Virginia, USA
  • Rekryteringskommitténs video
  • Utefjäll på Kåtan andra veckan i juni
  • Navigatorseglatser

Tack till alla närvarande som bidrag till ett bra vårmöte!

BILAGA - Årsboken 2017

 FiSSC HÄNDELSEKALENDER 2018

Tyck till om FiSScs verksamhet 2018! Kårcheferna kommer att bli uppringda under april för en diskussion om kårens önskemål och behov. Diskussionen kommer att basera sig på frågorna i det frågeformulär som finns som bilaga till kårposten. Bekanta er gärna med det och diskutera det på ett ledarmöte eller över en kopp kaffe.

BILAGA - Händelsekalender 2018 – Anvisningar
BILAGA - händelsekalender 2018 – Frågor om verksamheten
BILAGA - Händelsekalender 2018 – Utkast
BILAGA - Evenemangsnivåer

100 NYA SÄTT ATT SCOUTA

MARKNADSFÖR ERT SOMMARLÄGER FÖR SCOUTINTRESSERADE NYFINLÄNDARE!

Fadderprogrammet FiSSc Beyond the Pond har dragit igång med deltagande par runtom i landet. Vill er kår också nappa på chansen och ta med en ny, inflyttad vuxen i kårverksamheten? Anmäl er ännu i vår och bjud med den nya ledaren på ert sommarläger! Meddela projektledare Sabina ifall ni vill att just ert läger marknadsförs bland scoutintresserade nyfinländare!

BILAGA: Infoblad

BEYOND THE POND + FRENDI GOES UTE-BESTÄLLNINGSKURS!

FiSSc 100 nya sätt att scouta och Luckan integrations Frendi-projekt samarbetar kring en ute-beställningskurs i höst. I kursen deltar scouter och FRENDI-deltagare med medborgarskap från ett tredje land. Är det just er kår eller ert kårteam som deltar i kursen? Kontakta projektledare Sabina för mer information!

BILDSTÖD FÖR SCOUTING 

FiSSc har i samarbete med Folkhälsans Center för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik sammanställt ett bildkommunikationsmaterial med scouttema. De flesta barn gillar bildstöd och materialet hjälper även ledaren att strukturera verksamheten.
Ni kan använda bilderna på olika sätt, till exempel för att:
Tydliggöra mötesprogrammet genom steg-för-steg bilder, bilderna placeras på bordet eller en vägg
Förtydliga dagsprogrammet under ett läger, mot ett träd eller en vägg
Pekprata med bilderna dvs. peka på bilderna samtidigt som du berättar någonting eller sjunger en sång

Mer material och info finns samlat på verksamhet.scout.fi (http://verksamhet.scout.fi/karverksamhet/100-nya-satt-att-scouta/bildstod-for-scouting) där finns också länkar till andra material som t.ex. pyssel- matlagnings- och knopsidor med steg-för-steg instruktioner. Bildmaterialet finns också elektroniskt på scouternas materialbank.
 
Frågor? Ta kontakt med sabina.fortelius@scout.fi:
verksamhet.scout.fi/karverksamhet/100-nya-satt-att-scouta
www.100nyasatt.fi
www.facebook.com/FiSSc100nyasatt

BILAGA: Bildkort i postad kårpost

SJÖRÅDET PÅMINNER!


Kom ihåg att skicka in en kopia på kårbåtens besiktningspapper, att ansöka om båtförarcertifikat och att arrangera praktikseglatser för deltagarna på navigationskurserna! Bifogat finns häftet Sjöinformation 2017, med information, anvisningar och deadlines.

BILAGA: Sjöinformation 2017

PROGRAMREVIDERING 2017 

Det reviderade scoutprogrammet översätts till svenska under 2017 och målsättningen är att kårerna i FiSSc har tillgång till det uppdaterade programmet vid årsskiftet. Revideringen för med sig olika stora förändringar för åldersgrupperna. Det handlar inte om lika stora förändringar som då scoutprogrammet uppdaterades förra gången.  
 
Revideringen görs en åldersgrupp i taget. Roverscoutprogrammet är redan publicerat, explorerscoutprogrammet publiceras inom kort och de resterande åldersgruppernas program är färdigt översatt i höst.  

Mera info om programrevideringen får du på scoutledarträffarna i höst eller genom att höra av dig till Annika (annika.ronnblad@scout.fi eller 044 218 4332).

SKEPP O´HOJ! VI SÖKER EN LÄGERCHEF FÖR NOTHAMN VIII!

 
Vi söker en lägerchef för att lotsa det 8:de Nothamn lägret! Detta Nothamn läger är unikt i sig, eftersom lägret arrangeras i samarbete med Finlands Scouters Satahanka. Som chef för detta läger ansvarar du för att tillsammans med din stab möjliggöra minnen för livet för flera hundra scouter! Samtidigt får du leda ett speciellt projekt som har alla förutsättningar att skapa nya samarbetsformer samt öka scoutingens synlighet och inflytande. 
 
Projektet har redan stabsmedelemmar och en planering som kommit igång, du har alltså en god grund att bygga på. Från och med hösten har du också en anställd resurs som stöd. Om chefsuppdraget känns lite stort kan du också fundera om du har en kompis du gärna skulle jobba tillsammans med - varför inte göra uppdraget som ett lägerchefspar?  
 
Intresserad? Frågor? Idéer? Kontakta Scoutchef Malin Lindholm eller vice Scoutchef Eric Jansson så diskuterar vi mer!

UTEPADDEL 11.13.8

Kom med och njut av augustihavet i Nagu. UtePaddel ordnas för första gången någonsin och det finns endast plats för 15 deltagare! UtePaddel är en kurs i kajakpaddling för explorerscouter eller äldre. Man behöver inte vara en erfaren paddlare för att delta, men bör vara bekväm med att sitta i kajak hela dagen. 

Vi packar kajakerna med allt vi behöver och mellan fredag och söndag hinner vi med en hel del paddling och samvaro i äkta scoutanda under den bästa av säsonger. Kursen kostar högst 60 €, inkluderat kajakhyra. Deltagare får ta med egen kajak och betalar då en lägre avgift. Med på kursen har vi en paddlingsinstruktör som bidrar med expertråd.

För mera information, kontakta Dennis Saxén, dennis.saxen@scout.fi www.scout.fi/nyheter/aktivitetskalender/utepaddel.

BILAGA - Infoblad

KÅTAN FYLLER 60 ÅR – ÖPPET HUS 19.6–2.7!

I år har Kåtan betjänat scouter från när och fjärran i 60 år. Det firar vi bland annat genom att hålla öppet hus på Kåtan mellan 19.6.2017 och 2.7.2017.

Om du har tänkt att du gärna skulle uppleva Lappland och Kåtan men aldrig haft möjlighet – nu har du din chans! Om det varit för långt, för okänt, för krångligt – nu får du hjälp med förverkligandet. Under två veckor håller Kåtan öppet hus för att fira att det i år är 60 år sedan invigningen. Du som ofta varit i Lappland och på Kåtan är självklart lika välkommen!

BILAGA - Infoplansch

UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHET PÅ KÅTAN!

Scoutkåren Fjällfiscarna beviljar understöd åt scoutledare med ledaruppdrag på olika Kåtan-evenemang. Ansökan om understöd kan formuleras fritt, men bör innehålla en del evenemangsuppgifter. Ansökningar kan lämnas in fortlöpande, men helst i början av året. Läs mer om understödet på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi

 

UTMÄRKELSETECKEN, ANMÄLNINGAR OCH STIPENDIER - DL 15.4

Kom ihåg sista anmälningsdag till sommarens kurser och evenemang, utmärkelsetecken och FiSSc-stipendier är 15.4! Mer information om evenemangen hittar du i händelsekalendern och i evenemangskatalogen!

TACK PINSEN – ANVÄNDER NI DEN?

Har ni kvar er tack-pins? Använder ni den i kåren? Det finns många sätt att visa tacksamhet för insatser som scoutledare gjort för kåren. För några år sedan skickade vi alla kårer ett antal Tack-pinsar för att göra just det – vardagstacka! Tanken var att pinsen skulle vandra vidare med ca 2 månaders mellanrum. Har ni kvar er pins ännu och vandrar den vidare i kåren? Om ni inte har en aning om var pinsen är – men skulle vilja börja vardagstacka igen -hör av er till frida.lundberg@scout.fi så får ni en ny pins till kåren.

FÖRENINGSFESTIVALEN

I april är det igen dags för föreningarna i Svenskfinland att ansöka om aktiveringsbidrag. Bidraget skall användas till att arrangera evenemang som synliggör föreningens verksamhet under Föreningsfestivalen 2.-8.10.2017. Festivalen söker efter idérika helheter som visar upp Svenskfinlands blomstrande föreningsliv på ett fräscht sätt. Nu är det er chans att ansöka om att vara med!

BILAGA

 LILLA SCOUTVECKAN

Förskolorna som anmält sig till Lilla Scoutveckan 2017 har fått materialet postat till sig. Under våren får ca 1500 förskoleelever testa på scouting med sin lärare. Kårer på de orter där ortens förskola/-or deltar i kampanjen får ett mail därom inom kort. En ypperlig chans att rekrytera ivriga 7-åringar till din kår i höst! Läs mera på: www.scout.fi/lillascoutveckan

JUBILEUM – FIRAR KÅREN I ÅR?

Vi har utfört lite detektivarbete och tror oss hitta ett flertal kårer som fyller jämna år i år. Förbundet uppvaktar er mer än gärna! Utan en inbjudan vet vi dock inte när, hur och var ni jubilerar. Skicka alltså gärna en inbjudan till ert jubileum åt FiSSc:s styrelse.