Du är här

Kårpost 3/2016

 Innehåller

VAD HÄNDE PÅ VÅRMÖTET?
LILLA SCOUTVECKAN 2016
SJÖRÅDET HÄLSAR
KLYSET 2016
GEMENSAMT ANSVAR
GEMENSAMT ANSVAR - SATSNINGAR I KÅREN
BARNENS ÖSTERSJÖPROTEST
SCOUTVECKAN


 

Kårpost nr 3/2016 utkommer enbart elektroniskt då inga bilagor finns att posta. Pärmladet hittar ni som vanligt här och den elektroniska kårposten även på adressen http://verksamhet.scout.fi/karpost 

AnkkuriVAD HÄNDE PÅ VÅRMÖTET?

Scoutchef Malin Lindholm inledde mötet med ett tal till medlemmarna. Scoutchefen lyfte fram utmaningar och problem i scouterna och den finlandssvenska scoutingen speciellt. Scoutchefen efterlyste kampvilja att växa och värna tillsammans om en ljus framtid för scouting på svenska och scouting som världens bästa hobby!

Mari Pennanen fungerade som mötesordförande. Mari är själv gammal scout och nuförtiden arbetar hon för ett ökat samarbete mellan de svenska förbunden som verksamhetsledare för Svenska studieförbundet. 27 kårer fanns på plats med 66 röster för FiSSc. Verksamhetsberättelserna och boksluten för Finlands Svenska Scouter och Finlands svenska Flickscoutförbund godkändes. Mötet beviljade ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.

Bland informationsärendena hördes bland:

 • GA-koordinator Sabina Fortelius och scoutchef Malin presenterade läget i samarbetet kring Gemensamt Ansvar-insamlingen.
 • FiSScAkademin 2016 – En inbjudan åt kc:n att delta!
 • VinterFM februari 2017 – gruppordförande Maja Löfgren och scoutchef Malin berättade om rekryteringen av tävlingschef. Tävlingsinstruktör Marika Eriksson bidrog med information och uppmanade intresserade att söka.
 • Nothamn och Satahanka 2018 – scoutchef Malin presenterade projektet och efterlyste en lägerchef.
 • ”Utbildningsparet” Cride Mylius och Ronnie Åhman presenterade sig själv och uppmuntrade kårerna att utnyttja dem för att stöda utbildningen i kåren. 
 • Årets Spalthaj tilldelades Sussi Björkman. Grattis!

 

AnkkuriLILLA SCOUTVECKAN 2016

Förskolorna som anmält sig till Lilla Scoutveckan 2016 har fått materialet postat till sig. Under våren får ca 1200 förskolelever testa på scouting med sin lärare. Kårer på de orter där en förskola/-or deltar i kampanjen får ett mail därom inom kort. En ypperlig chans att rekrytera ivriga 7-åringar till din kår i höst!

http://www.scout.fi/bli-scout/lilla-scoutveckan

AnkkuriSJÖRÅDET HÄLSAR

Våren är här, okej åtminstone nästan...
Alla båtar vill titta ut under pressun, detta gäller såklart även föreningens skolningsfartyg S/y Navigator! Samla ihop ett gäng och kom med och hjälp till att sätta henne i skick i tid inför säsongen så vi kan fortsätta erbjuda härliga seglatser till alla våra scouter!

Datumen är följande:
 
Navigatortalko I: 16-17.4 Kuksa länk finns här
Navigatortalko II: 23-24.4 Kuksa länk finns här
Navigatortalko III: 7.5  Kuksa länk finns här

DAGS  ATT ANMÄLA SIG TILL ÅRETS SEGLATSER!

Deadline är 15.4, seglatsutbudet är följande i år:

 • Skärgårdsseglats 1: Helsingfors - Helsingfors 10-12.6 (spejarscoter)
 • Kustseglats: Helsingfors - St Petersburg - Tallinn 27.6-5.7 (åldersgräns 18 år)
 • Offshoreseglats: Tallinn - Visby - Mariehamn 5-13.7 (explorerscouter, roverscouter)
 • Skärgårdsseglats 2: Mariehamn - Åbo 13-19.7 (spejarscouter)
 • Nybörjarseglats: Helsingfors - Helsingfors 12-14.8 (roverscouter och äldre ledare)
 • Roverscout och ledarseglats: H:fors - Tallinn - H:fors 2-4.9 (roverscouter, äldre ledare)

Anmäl dig och dina kårmedlemmar senast 15.4 via Kuksa! Vi syns på Talkona och ombord på Navigator under sommaren!
                                           

AnkkuriKLYSET 2016 - VEM I ER KÅR ÄR:

 •   - en sammanhållande person
 •   - innehar en stark, smidig personlighet och skapar gemenskap i hela kåren
 •   - till sin natur en förebild åt såväl yngre som äldre scouter – är alltid redo!
 •   - en scoutledare som åtagit sig för kåren eller regionen ett betydande ansvarsuppdrag 

   Kom ni på ett namn för något av kriterierna? Då ska ni skälvklart ansöka om Klyset för den ledaren - DL 30.9! Ansökan görs elektroniskt på stipendie -sidan inom kort.

http://ansokan.scout.webbhuset.fi/

AnkkuriGEMENSAMT ANSVAR

Har er kår redan deltagit i insamlingen Gemensamt Ansvar 2016? Slutspurten för insamlingen drar igång i och med Scoutveckan 18-24.4. Under den här veckan kan kåren t.ex. delta i bössinsamlingen genom att alla åldersgrupper samlar under sina veckomöten. Ni hinner ännu justera era evenemang så att de stöder insamlingen under scoutveckan, hör er för med er församling ifall ni inte redan gjort det.

http://verksamhet.scout.fi/gemensamtansvar

AnkkuriGEMENSAMT ANSVAR -SATSNINGAR I KÅREN

I höst (1.8-30.11.2016) kan de kårer som deltagit i insamlingen ansöka om anslag för kårsatsningar. Varje kår kan få upp till 1000 euro och ifall ni vill göra en större satsning tillsammans med grannkårerna kan ni slå ihop era ansökningar och anslag till en större summa.

Understödet ska användas under 2017-2018 till att göra scoutingen mer tillgänglig för sådana barn och unga som i dagsläget inte har en automatisk inkörsport till verksamheten, eller som skulle behöva extra stöd.

Sådant som ni kan satsa på kan t.ex. vara:

 • att förbättra eller utveckla tillgängligheten vid kårlokaen
 • att samarbeta med en lokalorganisation för att få med sisuscouter eller barn med invandrarbakgrund i verksamheten
 • att ordna öppna scoutevenemang som ger möjlighet att prova på verksamheten
 • att köpa/samla in ett lager scoututrustning som kan lånas ut till de medlemmar som t.ex. inte äger egen sovsäck, ryggsäck eller liggunderlag

Utförde ni Ansvarsmärket i kåren? Märken finns nu hos kårens regionkoordinator. 

AnkkuriBARNENS ÖSTERSJÖPROTEST 27.8.2016

Vera och Isak är trötta på algerna och den smutsiga Östersjön. Tillsammans med Natur och Miljö arrangerar barnen en protestdag 27.8 i Helsingfors.

Kåren kan t.ex. delta genom att:

 • delta i protestmarschen med kårens barn - kom ihåg scouthalsdukarna!
 • skriva, rita göra konstverk av strandfynd - fotografera och skicka in till kampanjen
 • ta ett gruppfoto med en egengjord skylt med era hälsningar om Östersjön, eller filma in ett hälsning från ert möte.

Använd #östersjöprotest

www.osterjobarnen.fi

AnkkuriSCOUTVECKAN 18-24.4

Vad gör er kår på Scoutveckan? Berätta gärna för er regionkoordinator senast 12.4 vad ni tänkt göra! Vi lyfter gärna upp era jippon på adressen www.partioviikko.fi/sv

Notera även att det i materialbanken nu finns bl.a. Some-bilder som ni kan modifiera för eget bruk under Scoutveckan! Byt bild och lägg in er egen text -eller använd er av de modellbilder som finns.