Du är här

Kårpost 2/2018

Innehåller

VÅRMÖTE
SVENSKA KULTURFONDEN DL 30.3
FÖRBUNDSTYRELSEN PRESENTERAR SIG
TOKKA-LOTTA ATLANTIC EXPEDITION
SEGLA MED S/Y NAVIGATOR I SOMMAR
SCOUTING PÅ TECKENSPRÅK
DET NYA NORDEN-SEMINARIET
UTBILDNINGSKARTA
GDPR TRÄDER I KRAFT 25.5.2018
SCOUTLEDARTRÄFFAR 10.3
VÄRE2018
UTE 3, Österbotten
UTEINSTRUKTÖRER
UTE 1 BESTÄLLNINGSKURS
FÖRSTA HJÄLPEN REPETITION
TALKOLÄGER PÅ KÅTAN
VILL DU UTVECKLA DITT LEDARSKAP?
SCOUTSKABAN18
KANSLIBLOGG


Pärmbladet hittar ni här!

VÅRMÖTE 24.3.2018 kl. 11.00

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s, Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s och Finlands Scoutförbund r.f:s vårmöte 24.3.3018 kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors (Tölögatan 55). Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 10.30. Kallelsen och möteshandlingarna skickas ut i två exemplar/kår (kp-mottagaren + kårchef/kårsekreterare)

BILAGOR:
- Möteskallelse
- Föredragningslista
- fullmaktsblankett
- FiSSc:s årsberättelse, bokslut
- FS svenskspråkig verksamhet
- Hur läsa bokslutet
- Förslag: stadgar
- FSFSF:s årsberättelse, bokslut

Bokslut för FiSSc och FSFSF samt dokumentet  "Hur läsa bokslutet" läggs inte upp på webbsidan. Elektroniska versioner av dessa dokument kan fås av frida.lundberg(a)scout.fi

SVENSKA KULTURFONDEN UNDERSTÖD DL 31.3 

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer kan nu ansökas för år 2018. Ansökningstiden i år är 1-31.3.2018. Understöd kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan bör vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökningsblankett: ansokan.scout.webbhuset.fi 

FÖRBUNDSSTYRELSEN PRESENTERAR SIG

BILAGA: Styrelsepresentation

TOKKA-LOTTA ATLANTIC EXPEDITION 

Sjöscoutkåren Naantalin Sinisets skolningsfartyg, Tokka-Lottas 30-års jubileumsseglats tar med finländska sjöscouter på deras livs äventyrsseglats på Atlanten och i Karibien under åren 2019-2020. Seglatsens målsättning är att möjliggöra en oceanseglats för över 150 unga (över 15 år) och vuxna, att förstärka deras förmåga att ta ansvar för sig själv, andra och naturen samt att stöda ungas internationella nätverk, allt i enlighet med scoutmetoden. På atlantic.tokka-lotta.com samt på www.facebook.com/tokkis/hittar du mer information om projektet och etapperna, och kan anmäla intresse, varvid du får mer info om projektet anefter som planeringen fortskrider.

MED FÖREN MOT NYA ÄVENTYR - SEGLA MED S/Y NAVIGATOR I SOMMAR!

Bifogat finns en plansch och information om alla sommarens seglatser, lägg gärna upp denna synligt för kårens medlemmar! Vi hoppas vi syns i sommar!

BILAGA: Sommarseglatser plansch
BILAGA: Seglatsinfo

SCOUTING PÅ TECKENSPRÅK

Vet du hur scoutidealen tecknas på finlandssvenskt teckenspråk eller hur du kan berätta vad vi gör i scouterna för en person med hörselskada? Under våren publiceras teckenspråkiga videon på webben. Håll ögonen öppna och använd dem i kåren!

ANSÖK OM PLATS I SEMINARIET DET NYA NORDEN!

Det nordiska nätverkningsprogrammet Det nya Norden – Uusi Pohjola ordnas för andra gången i Helsingfors/Esbo, den 27-30 maj 2018! Jobbar du med eller är du intresserad av miljöfrågor angående Östersjön eller Norden? Hanaholmen söker efter unga blivande sakkunniga från den offentliga, privata och tredje sektorn i Norden och Estland. Välkommen att ansöka om en plats! Om du vill veta mera, kolla broschyren för Det Nya Norden: www.hanaholmen.fi/wp-content/uploads/2018/02/Det-nya-Norden-2018.pdf

UTBILDNINGSKARTAN UPPDATERAD!

Utbildningskartan illustrerar utbildningsutbudet inom FiSSc på ett lättöverskådligt sätt. Kartan kan med fördel användas i samband med handslagsdiskussioner då man funderar på vilken utbildning den enskilda ledaren behöver för sitt kommande uppdrag. Den uppdaterade utbildningskartan hittar du bifogat.

BILAGA: Utbildningskarta

GDPR TRÄDER I KRAFT 25.5.2018 - ÄR NI REDO?

Den 25.5 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, och den medför en hel del förändringar i hur vi hanterar personuppgifter och beaktar dataskydd. Visste du t.ex att anmälningslistor i excel inte är okej att lagra och att Kuksa är din nya bästa vän ur ett dataskyddsperspektiv. Förordningen kommer att påverka alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter – gäller alltså även alla scoutkårer! Under våren kommer kårens kårchef och medlemsregisteransvarig att få mera information gällande hur detta påverkar kåren och upprätthållandet av medlemsregistret! 
www.scout.fi/dataskydd

SCOUTLEDARTRÄFFAR 10.3

Ping! Visst har ni kommit ihåg att anmäla er till vårens scoutledarträffar 10.3! Träffarna ordnas på 6 olika orter i Svenskfinland – kolla in vad som kommer att diskuteras, anmälan och vem som är på väg här. Sista anmälningsdag är måndag 5.3.

VÄRE2018

Väre är roverscouternas evenemang som arrangeras 31.8-2.9.2018 i Evois. Anmälningen öppnar 1.5 och pågår fram till 24.6. Förmånligare early-bird pris 48€  (norm. 60€) gäller för anmälningar fram till och med 31.5. Läs mera om programmet på adressen http://vare.partio.fi

UTE 3, Österbotten 17-19.8

Bara genom att utmana dig själv kan du lära dig hur du klarar dig och överlever i naturen. Under UTE 3-kursen får du testa på detta och mycket mera. Det är en tuff kurs var du får testa dina gränser och öva dig på att klara dig med minsta möjliga utrustning. Kursen ordnas vartannat år, så ta tillfället i akt och kom med, du får garanterat minnen för en lång tid framöver och kunskaper som du har nytta av!
Kursen riktar sig till 16 år fyllda explorerscouter och äldre som gått UTE 2 -kursen eller innehar motsvarande färdigheter. Sista anmälningsdag är redan 15.4! Anmäl dig i Kuksa!

BILAGA: Plansch

UTEINSTRUKTÖRER 2018

• Åland och Sydvästra Finland – Henrik Lampinen (henrik.lampinen(a)scout.fi)
• Västra Nyland – Jonas Eklund (eklund.m.jonas(a)gmail.com)
• Helsingfors och Östra Nyland – Henrik Wallén (henrik(a)iki.fi)
• Österbotten - Kim Backlund (backlundkim(a)gmail.com)

VADÅ BESTÄLLA EN UTE 1:a?

Känner ni att bättre utekunskaper skulle vara på sin plats för spejarscouter och äldre i er kår? Genom att beställa en UTE 1:a får både de yngre och äldre i kåren möjlighet att bygga på sina utefärdigheter.
Läs mera: https://verksamhet.scout.fi/program/ute/ute-1-bestallningskurs

 

REPETERA DINA FÖRSTA HJÄLPEN KUNSKAPER!

Behöver du repetera första hjälpen? Eller har du ingen aning om vad du ska göra i en olyckssituation? Nu finns det några korta videor som repetitionshjälp. Lär dig hantera brännskada, vrickning, benbrott, hypotermi, liten och stor blödning. Videorna är öppet tillgängliga för alla och tanken är att din scoutkår, skola, arbetsplats eller vem som helst fritt får använda dem. Ett enkelt sätt att göra vardagen lite tryggare.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpIDCspNJzkhiH3uJxalITngPKQg2Ah1 

Första hjälpen videorna har gjorts för Helsingfors Svenska Scouters första hjälpen-utbildningar och följer Röda Korsets senaste anvisningar. Materialet är gjort med stöd av Johanniter Ridderskapet i Finland r.f.

TALKOLÄGER PÅ KÅTAN 25.5-1.6

På talkoläger gör vi underhållsarbeten både i stugorna och på tomten. Du behöver inte ha någon specialkunskap eller expertis, det viktigaste är ett gott humör och en vilja att hjälpa till. På köpet kan du kanske lära dig fälla träd och andra nyttiga kunskaper om fjälliv och -stugor. Som ledare för talkolägret fungerar Kåtans intendent Jannike Store och disponent Otto Björkestam. Om du känner för att uppleva Kåtan i början av sommaren och kanske lära dig mer om Fjällstugorna ska du absolut hänga med!

Anmäl dig senast den 15.4 i Kuksa, http://bit.ly/kåtantalko2018. 10–20 personer är en optimal talkostyrka, och det hoppas vi givetvis få ihop! Du behöver inte delta i hela lägret, det går bra att vara på plats en del av tiden. Vi kommer att planera resorna tillsammans med alla anmälda, efter att vi vet det totala deltagarantalet och från vilken ort alla deltagare reser. Du behöver alltså inte oroa dig för att själv klura ut transporter. Det kommer att finns möjlighet för reseunderstöd.
Har du frågor eller funderingar? Kåtans intendent Jannike Store (jannike.store(a)gmail.com eller 040 7381914) och förbundskoordinator Frida Lundberg (frida.lundberg(a)scout.fi eller 050 443 4862) hjälper gärna!

BILAGA: Talkoläger
                                                         

VILL DU UTVECKLA DITT LEDARSKAP?

Vill du att scouting ska vara outing även då man går en kurs? Vill du utmana dig själv och söka sanningen i tillvaron? Då är grundutbildningen som vandring precis det du söker!
NÄR/VAR: 9-13.5.2018 i Seitseminen/Helvetinjärvi
Anmäl dig senast 15.4! Vi ses ute!

För mera info kontakta stabchef Irene Raphanel, e-post: irene.raphanel(a)scout.fi tel.nr. 050-53 50 598

SCOUTSKABAN18

En scoutfärdighetstävling är ett perfekt sätt att träffa nya scoutkompisar! Samtidigt är det också ett sätt att mäta vad den egna patrullen kan när det gäller. Flickscoutkåren Korsfararflickorna har bifogat samlat ihop ett infopaket för att hjälpa alla tävlingspatruller att förbereda sig för årets Scoutskaba 28-29.4!

BILAGA: ScoutskabanInfo

KANSLIBLOGG - FÖLJ MED VÅR VARDAG PÅ KANSLIET

Bloggen är tillbaka! Här kan ni följa med vad kansliet gör. Undrar ni vem som jobbar på vårt kansli och vad vi sysslar med? Klicka då på länken! 
http://fisscakvariet.tumblr.com/