Du är här

Kårpost 2/2017

Innehåller

VÅRMÖTE
UPPDATERA ANSVARSFÖRDELNINGEN I KÅREN
SEGLA MED NAVIGATOR I SOMMAR
JOHTAJATULET - LEDARELDAR 25-27-8
UTEFJÄLL 9-18.6
SIDAN 100 NYA SÄTT ATT SCOUTA ÄR PUBLICERAD
MENTORPROGRAMMET
KOMMUNALVAL 9.4
VÅR FM I SCOUTFÄRDIGHETER
NOTERA ÄVEN


Kårposten hittar ni elektroniskt på sidan verksamhet.scout.fi/karpost. Pärmbladet hittar ni här!

 

VÅRMÖTE

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s, Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s och Finlands Scoutförbund r.f:s vårmöte 25.3.3017 kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors (Tölögatan 55). Anmälningar tas emot fr.o.m. kl 10.30. Kallelsen och möteshandlingarna skickas ut i två exemplar/kår (kp-mottagaren + kårchef/kårsekreterare).
 
BILAGOR:
- Möteskallelse
- Föredragningslista
- Fullmaktsblankett
- FiSSc:s årsberättelse, bokslut, resultaträkning
- Hur förstå bokslutet
- FSFSF:s årsberättelse , bokslut, resultaträkning
- Rekryteringsreglemente
- Bilaga till årsberättelse: Händelsekalender 2016
- Bilaga till årsberättelse: FiSSc organisation
- Bilaga till årsberättelse: Medlemsstatistik 2016
- Bilaga till årsberättelse: FS svenska verksamhet 2016

UPPDATERA ANSVARSFÖRDELNINGEN I KÅREN

Ni har väl noterat de nya chefsuppdragen: programchef (fi. ohjelmajohtaja) och uppdragschef (tidigare utbildningsansvarig, fi. pestijohtaja)? En del kårer har redan fördelat ansvaret för den nya chefstrion. Kontrollera att er kår har en namngiven chefstrio (kårchef, programchef, uppdragschef) så fort som möjligt!

SEGLA MED NAVIGATOR I SOMMAR

Våren är nästan här, och sommaren kommer emot med stormsteg. Sjörådet skickar er personliga hälsningar och påminner er om att synliggöra årets skolningsseglatser som ordnas av förbundet. I sommar kommer vi att vara en del av Tall Ships Race, närmare sagt ”Race 1” och ”Cruise-In-Company”, detta är en möjlighet som inte dyker upp ofta. Ta chansen i beaktan och delta i något häftigt! Bifogat finns en plansch på alla sommarens seglatser, lägg gärna upp denna synligt för kårens medlemmar! Vi hoppas vi syns i sommar!

BILAGA: Plansch

JOHTAJATULET - LEDARELDAR 25-27.8

Johtajatulet-Ledareldar arrangeras åter i augusti för kårens roverscouter och ledare i Evois. Tusentals roverscouter, scoutledare och icke ännu scouter från hela Finland samlas för att knyta kontakter, samla ideér och delta i ledarskaps workshoppar kombinerat med utfärdsliv. Till ledareldarna lönar det sig således att samla ihop hela kårens ledargäng för ledarrekreation!
JOHTAJATULET.PARTIO.FI

UTEFJÄLL 9-18.6

Lappland bjuder på vacker och mångsidig natur för den som vill vidga vyerna. I Utegruppen vill vi återförena scouten med naturen på kursen UteFjäll. I år i helt nytt format!

UteFjäll ordnas som en sexdagarsvandring i Pallas-Yllästunturi nationalpark. Vi lär oss allt om packning, utrustning, ruttval, vandringsmat och mycket mera. Och framför allt njuter vi av naturen. Kursens lämpar sig för explorer-, roverscouter och äldre ledare som har gått UTE 2 eller besitter motsvarande färdigheter. Baserat på deltagarnas erfarenheter anpassas vandringsrutterna.

Kursen ordnas från fredag 9.6 till söndag 18.6. Fredag och söndag reserveras för resor till och från Kåtan, därifrån också vandringen startar på lördagen. Efter vandringen har vi utrustningsvård, bastu och middag på Kåtan för att vara väl utvilade inför hemresan.

Det kostar högst 130 € att delta i evenemanget (avgiften är inte ännu slutligt fastslagen, följ med händelsekalendern på scout.fi för uppdaterad information), därtill kommer resekostnader. Resan till och från Kåtan koordineras efter sista anmälningsdagen.
För mera information se händelsekalendern på www.scout.fi eller kontakta stabschef Henrik Wallén, henrik@iki.fi 

BILAGA: Reklam

SIDAN 100 NYA SÄTT ATT SCOUTA ÄR PUBLICERAD

Tipsbanken www.100nyasatt.fi är publicerad. Rapporterna för de projekt som genomförs med GA-understöd kommer under de kommande åren att samlas på sidan 100 nya sätt att scouta. På sidorna kommer att finnas information om vad som testats ute i kårerna och tips och presentationer av alla de nya sätten att scouta. Sidan är gemensam för alla kårer i Finland och kan fungera som guldgruva för alla, oberoende om er kår deltagit i insamlingen eller inte.

100NYASATT.FI

MENTORPROGRAMMET

Mentorgruppen vill erbjuda Dig en möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap tillsammans med en mentor med större erfarenhetsryggsäck och därigenom se till att du ges en möjlighet att reflektera kring ditt eget ledarskap. Låter det här som något för dig?

En adept i vårt mentorprogram hoppas vi:
• är en Kårchef, Programchef, Uppdragschef eller någon av förbundets förtroendevalda
• är en aktiv scoutledare som utför ett konkret ledaruppdrag
• har vilja och ambition att utveckla och reflektera över sitt ledarskap
• har genuint intresse för mentorering
• har någon grundläggande ledarutbildning eller erfarenhet (inom scouting eller utanför, t.ex militären eller studievärlden)
• har tid att träffa sin mentor under ett års tid

Läs mer i bilagan!
BILAGA: Reklam

KOMMUNALVAL 9.4

Vill ni att kommunen skall stå för de kostnader er kårlokal medför för er kår? Finns det planer på av lägga ner busslinjen som åker närmast er kårlokal? Den 9 april är det dags att påverka i hurdan omgivning er kår verkar de följande fyra åren.
Läs mer om scoutkandidater på adressen: PARTIOEHDOKKAAT.FI

VÅR FM I SCOUTFÄRDIGHETER

Vår FM-tävlingen i scoutfärdigheter - Tasan 100, arrangeras 20.5 i Kuopio. Anmälnings DL 6.5!

TASAN100.WORDPRESS.COM

NOTERA ÄVEN DESSA!

RÖDA FJÄDERN

Inom ramen för den aktuella insamlingen erbjuds kårerna nu en utmärkt chans att intensifiera eller påbörja samarbetet med det egna områdets lionsklubb. För kåren kan den lokala lionsklubben som bäst vara en viktig och beständig samarbetspartner som förbättrar och tryggar kårens verksamhetsförutsättningar. Passa på att bekanta er med den lokala klubben och äventuellt bygga upp ett långsiktigare partnerskap. Det är bara att ta kontakt!
SCOUT.FI/RODAFJADERN

MERIPARTIOJOHTAJAPÄIVÄT

Välkommen med att 8.4 i Hangö diskutera aktuella sjöärenden på nationell nivå! Anmäl dig senast 30.3! Läs mer på adressen: PARTIO.FI/MERIPARTIOJOHTAJAPAIVAT2017

KUKSA – NYTT GRAFISKT UTSEENDE

I början av mars fick medlemsregistret Kuksa ett nytt grafiskt utseende! Målet med det nya utseendet är att sidorna framöver bättre skall fungera med mobiltelefoner. Funktionerna är i stort sett de samma, med undantag av några små uppdateringar.

KULTURFONDEN UNDERSTÖD DL 30.3

Ansök här!