Du är här

Kårpost 2/2016

Innehåller

VÅRMÖTE 19.3.2016
VINTER FM - TÄVLINGSCHEFER SÖKES
UT(E)BILDNING 26-28.8
SJÖRÅDET HÄLSAR
NAVIGATOR SEGLATSER 2016
GEMENSAMT ANSVAR
ASVARSMÄRKE
KÅRTURNÉ RESULTAT
NOTHAMN VIII 2018
KUKSA - BEHÖVER NI HJÄLP?
MUNTLIG LEDARSKAPSRAPPORTERING
BANDEROLLER TILL KÅREN
LÄGER I SVERIGE


 

AnkkuriVÅRMÖTE 19.3.2016 kl. 11.15

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s, Finlands Svenska Flickscoutförbund rf:s och Finlands Scoutförbund rf:s vårmöte 19.3.2016 fr.o.m. kl. 11.15 på Scoutstationen i Helsingfors (Tölögatan 55). Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 10.30! Kallelsen och möteshandlingarna skickas ut i två exemplar/kår (kp-mottagare + kårchef/ kårsekreterare).

Som pappersbilagor hittar ni med kårposten följande handlingar:

Bilagor och material som kan läggas ut öppet på webben hittar ni elektroniskt på adressen http://verksamhet.scout.fi/fissc/foreningsmoten/varmote-2016. Eftersom O365 systemet (där login kan begränsas) inte ännu tagits i bruk av förbundet kan intresserade be om att få FiSSc:s och FSFSF:s verksamhetsberättelse + bokslut elektroniskt av frida.lundberg@scout.fi. Två exemplar av dessa har postats till kåren!  

Bilaga: FS svenska VB2015
Bilaga: Händelsekalender 2015
Bilaga: Medlemsstatistik

AnkkuriTÄVLINGSPAR FÖR VINTER FM 2017 SÖKES!

Vi söker två 18 år fyllda tävlingschefer med erfarenhet av att leda ett projekt och en projektstab. Skicka en kort ansökan (namn, kår, tidigare scoutuppdrag och en kort beskrivning av dig själv om du vill) till rasmus.weiss@scout.fi senast den 15.3. Vi välkomnar radarpar som känner varandra och jobbar väl tillsammans men det är definitivt inte ett krav.

Har du aldrig deltagit i FM i scoutfärdigheter? Anmälningen till Vår FM - Repliikki 16 har redan börjat!
Läs mer om Repliikki 16 på adressen www.hp.partio.fi/kalenteri/repliikki-16-kevat-sm-kilpailut

AnkkuriUT(E)BILDNING 26-28.8

Utebildning är en kurs i att utbilda utomhus. På kursen lär vi ut praktiska färdigheter, hur man anpassar aktiviteter utomhus och hur man skapar förutsättningar för lyckad ute-pedagogik. Vi tar också det hela ett steg längre: kunde ledarskapsutbildning och administrativa möten förverkligas utomhus? Intresserad? Läs mera bifogat!                                                       

BILAGA - Ut(e)bildning

AnkkuriSJÖRÅDET HÄLSAR!

Missade du anmälningen till Navigationskurserna eller kunde du inte delta av annan orsak? Inga problem, Flerformskursen kör igång mot slutet av mars månad. Utbildningen sker på distans, allt du behöver är en dator och några timmar tid med jämna mellanrum!  Anmäl dig senast 17.03 via: bit.ly/kuksakalender 
 
Nytt för i år är även att Båtsfogde utbildningen i flerformsformat kör igång i mitten av mars. Vi kommer att skapa ett nätverk för båtsfogdar för att kunna samarbeta och utvecklas i sina uppgifter. Anmäl dig redan idag eller senast 21.03 via: bit.ly/kuksakalender

AnkkuriNAVIGATOR SEGLATSER 2016

  • Skärgårdsseglats 1: Helsingfors - Helsingfors 10-12.6 (spejarscoter)
  • Kustseglats: Helsingfors - St Petersburg - Tallinn 27.6-5.7 (åldersgräns 18 år)
  • Offshoreseglats: Tallinn - Visby - Mariehamn 5-13.7 (explorerscouter, roverscouter)
  • Skärgårdsseglats 2: Mariehamn - Åbo 13-19.7 (spejarscouter)
  • Nybörjarseglats: Helsingfors - Helsingfors 12-14.8 (roverscouter och äldre ledare)
  • Roverscout och ledarseglats: Helsingfors - Tallinn - Helsingfors (roverscouter, äldre ledare)

Seglatsavgift: 20/dygn, förutom kustseglatsen som kostar 200€. Anmäl dig senast 15.4 via Kuksa!

BILAGA - Navigator seglatser

AnkkuriGEMENSAMT ANSVAR

Har er kår redan deltagit i insamlingen Gemensamt Ansvar 2016? Om inte, så har ni alla tiders chans att finslipa insamlingstekniken i kåren genom att kolla in ”Antons” insamlarskola på Youtube. Insamlingen pågår fram till slutet av april.
www.youtube.com/user/yhteisvastuukerays/videos

Kårer som deltar i insamlingen kan under hösten (1.8-30.11) ansöka om understöd för sina satsningar. Fundera redan nu vad ni vill göra!

 

AnkkuriANSVARSMÄRKE

Utför ni Ansvarsmärket i kåren? Beställ det antal märken ni behöver av kårens regionkoordinator under våren 2016. Märken finns att avhämtas från regionkanslierna fr.o.m. slutet av mars.

AnkkuriKÅRTURNÉ RESULTAT

Kårturnén är nu avklarad. Under mars 2015 till januari 2016 intervjuade FiSSc 47 av sina kårer om situationen i kåren. Intervjuerna leddes av kårinstruktörerna med hjälp av regionkoordinatorerna och medlemmar av regionutskottet. I rapporten kan du läsa om hur kårerna i FiSSc upplever sin situation och hur FiSSc har tolkat behovet för stöd i kårerna.
Styrelsen beaktar resultaten i verksamhetsplaneringen för de kommande åren.

BILAGA - Kårturnérapport
       

AnkkuriNOTHAMN VIII 2018 – VILL DU VARA LÄGERCHEF?

Om några somrar blir det Nothamn läger igen, och nu söker vi en enastående lägerchef för Nothamn VIII 2018! Känner du någon som skulle vara perfekt för uppdraget? Eller är du själv intresserad? Nominera din kompis eller dig själv på http://bit.ly/nomineralagerchefNothamn (det är anonymt!). Mera om detta fantastiska uppdrag kan du läsa i bilagan.

BILAGA - Nothamn VIII 2018

AnkkuriBEHÖVER NI HJÄLP MED KUKSA?

I flera av kårturnébesöken kom det fram att kårerna önskar mera utbildning i att använda Kuksa. Vi har nu samlat några ledare i FiSSc som är duktiga på Kuksa, som enligt era önskemål kommer och hjälpa just din kår med Kuksa. Anmäl din kårs behov på adressen bit.ly/kuksabestallningså försöker vi hjälpa er!

MÅLSMANS MANUAL version 2!

Målsmans manualen har uppdaterats. Nu innehåller den även anvisningar till hur man anmäler sitt barn till evenemang.
Alla manualer hittas på sidan: verksamhet.scout.fi/kuksa/sv

AnkkuriLEDARSKAPSRAPPORTERING MUNTLIGT!

Har du din ledarskapsuppgift för scoutledarfullmakten orapporterad?  I samband med vårmötet 19.3 kan du nu boka in en tid med utbildningsgruppen och sköta din rapportdel muntligt!

BILAGA - Muntlig rapportering

AnkkuriBEHÖVER NI NYA BANDEROLLER TILL KÅREN?

Kårerna erbjuds möjligheten att beställa eget utställningsmaterial till självkostnadspris. Banderoller finns i storlekarna 150 x 50 cm och 300 x 150 cm. Dessutom kan ni beställa roll-ups och annat PR-material.
Beställ senast 31.3 på adressen www.partio.fi/esittelymateriaalit Inom DL beställda material får ni levererade lämpligt till scoutveckan.

PS. Om ni inte hinner beställa inom mars, får ni en ny möjlighet senare i vår.

AnkkuriVILL NI ÅKA PÅ LÄGER TILL SVERIGE I SOMMAR?

Ymer 16 –lägret arrangeras 30.7-6.8 i Nykvarn (Södertälje). Tema för lägret är Nordisk mytologi med vikingatiden som grund. Staben för lägret önskar scoutkårer från Finland välkomna med på lägret! Mer info på www.ymer16.se eller info@ymer16.se