Du är här

Kårpost 1/2018

Innehåller

MEDLEMSAVGIFTER 2018
KOMMUNIKATIONSKANALER - FÖLJ OSS
VINTER FM - UKKO2018
FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID
STIPENDIER
LILLA SCOUTVECKAN 2018
KOSEGRUPPA
FiSScÅRET 2018
KÅRSTÖDET HÄLSAR
VÅRENS HÖGTIDER - 10 TIPS
THINKINGDAY 22.2
SCOUTSKABAN18
MATERIALBANKEN


Kårposten hittar ni elektroniskt på sidan verksamhet.scout.fi/karpost. Pärmbladet hittar ni här!

MEDLEMSAVGIFTER 2018

Fakturor för medlemsavgift till FiSSc och FS skickas till kåren i tre rater. Rat 1 skickas till kårekonomen inom kort. Har ni frågor gällande medlemsavgiften kontakta verksamhetsledare Jonna Sahala eller förbundskoordinator Frida Lundberg. Med rat 1 fick kårekonomen även en lista på de scouter avgiften baserar sig på. 
I materialbanken finns även ett modellbrev i word för uppbärningen av medlemsavgiften till scouterna. Fritt fram att använda som mall om kåren har behov av detta.
                

KOMMUNIKATIONSKANALER
- FÖLJ OSS PÅ:

Facebook: gruppen: Fisscledare och sidan: Finlands Svenska Scouter r.f.
Instagram: fissc och partioscout
Snapchat: fisscsoppa
Twitterfisscsoppa

VINTER FM - UKKO2018, 3-4.3, Vanda

Välkommen med på Vinter FM i scoutmästerskap i Vanda. Anmälan sker i Kuksa senast 9.2.2018 på adressen kuksaan.fi/16436. Deltagaravgift: orange, grön och lila serie 75 euro/patrull och blå, röd, brun och grå serie 95 euro/patrull. Läs mera på adressen:
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ukko-2018/tavlingsinbjudan/

FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID!

Många av de bästa kurserna och evenemangen under våren har ännu lediga platser! 

HeSS Första hjälpen-kurser i Helsingfors:

 

STIPENDIER

KULTURFONDEN 2018:
Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är 1-31.3.2018. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet.

WALDEMAR VON FRENCKELL:
Understöd från W von Frenckell stiftelsen beviljas år 2018 för kårprojekt med målsättning att understöda de äldre åldersgruppernas verksamhet, speciellt någon form av lotsverksamhet i enlighet med programsatsningen. DL 28.2.2018!

FISSC-STIPENDIER:
Stipendium kan ansökas för deltagande i kurser och programevenemang. Ansökningarna behandlas två gånger om året och ansökningstiderna är 15.4 och 15.10. Ansökan bör vara inlämnad före evenemanget tagit slut.

KATA JOUHKI & FOLKE BERNADOTTE:
Gruppresor och enskilda scouters resor utomlands kan understödas av Folke Bernadotte och Kata Jouhkis minnesfond. DL 31.3.2018.

Ansökningsblanketter: ansokan.scout.webbhuset.fi 

LILLA SCOUTVECKAN 2018

Förskolkampanjen Lilla Scoutveckan pågår igen under våren i svenskspråkiga förskolor i Finland. Ett materialpaket med vilket läraren kan genomföra roliga scoutrelaterade uppgifter tillsammans med sin grupp skickas till intresserade förskolor. Om du känner förskolelärare, tipsa dem gärna om kampanjen. Anmälningen är öppen fram till 31.1.2018.

Läs mera på: www.scout.fi/lillascoutveckan

KOSEGRUPPA FÖREBYGGER OSAKLIGT BETEENDE

I april 2017 genomförde FiSSc enkäten ”Bästa stället för frivilligarbete?” för att kartlägga trivsel och huruvida osakligt beteende förekommer i scouterna. Enkäten fick 117 svar av explorerscouter och äldre, och även om många meddelade att de inte stött på grava övertramp är det tydligt att fenomenet ändå förekommer.  För att scouter också i fortsättningen ska trivas i verksamheten behövs förebyggande åtgärder, och därmed inledde FiSSc Kosegruppa sitt arbete våren 2017. Under hösten 2017 har Kosegruppa har format åtgärder utgående från svaren i kartläggningen och i början av 2018 kommer FiSSc plan för respektfullt beteende att tas i bruk.                        

BILAGA: Kosegruppa

FiSScÅRET 2018

Bifogat finns en uppdaterad version av kalendern med de viktigaste DL datumen för år 2018!

BILAGA - FiSScÅret 2018

KÅRSTÖDET HÄLSAR!

NYA COACHER
Det har börjat en del nya coacher i förbundet medan somliga har gått vidare till andra uppdrag. Du har väl koll på om just din kår har coacher och vem det är? Den uppdaterade listan över kårteam och coacher för 2018 finns bifogat och på verksamhetssidorna

BILAGA: Coachrekrytering
BILAGA: Kårteam och coacher 2018

SCOUTLEDARTRÄFFARNA 10 MARS!
Ett nytt koncept för scoutledarträffarna provas under 2018. Vårens alla scoutledarträffar ordnas samtidigt i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Karis och Borgå. Boka in den 10 mars (ca kl. 10-15) för nyttig information och mycket diskussion!

KÅRTURNÉN I FULL GÅNG!
Årets storsatsning Kårturnén 2018 har startat! Det första besöket var 8.1. Alla kårer får besök av en coach/förtroendevald och en FiSSc-anställd. Kansliet kontaktar kårerna för boka in träffarna. Visst har kåren redan bokat in ett datum?

VÅRENS HÖGTIDER - 10 TIPS TILL KÅREN!

Visste du att teckenspråkets dag firas 12.2? Vet du hur man tecknar scoutidealen på teckenspråk? Under våren kan ni i kåren tillsammans lära er!

BILAGA: 10 tips 
                                                         

THINKINGDAY 22.2

Thinkingday är ett tillfälle för scouter att fira vänskap över gränserna och att komma ihåg andra scouter jorden runt. Dagen är både Lady och Lord Baden Powells födelsedag och har firats sedan år 1926. Årets tema för Thinkingday är påverkan och i kåren kan ni t.ex. tala om flickors och unga kvinnors ställning världen över och hur ni kan påverka situationen till det bättre. Läs mer om Thinkingday och årets satsning (på engelska) på  bit.ly/Thinkingday

SCOUTSKABAN18

Tävlingserierna: yxan, sågen, motorsågen
När: 28-29.4
AnmälningsDL: 15.4

BILAGA: Scoutskaban

MATERIALBANKEN

Ta en titt på materialbanken nu som då. Nytt material läggs in an efter. Massvis med användbart för  t.ex. kårens rekryteringskampanjer OCH annat aktuellt.
www.partio.fi/materiaalipankki