Du är här

Kårpost 1/2016

Innehåller

KUKSA - VEM HAR UPPDRAG I KÅREN
MEDLEMSAVGIFTER 2016
MEDLEMSKORT 2016
LILLA SCOUTVECKAN
BLI SCOUT - BROSCHYR
GEMENSAMT ANSVAR
ROIHU
KNISTRON 2016
NYTT GRAFISKT UTSEENDE
STIPENDIER OCH UNDERSTÖD
FIRAR ER KÅR JUBILEUM?


KUKSA – VEM HAR UPPDRAG I KÅREN?

Har ni i kåren en ny styrelse för år 2016? Kom ihåg att uppdatera era uppdrag i Kuksa. Viktiga uppdrag för oss på kansliet är: kårchef, kårsekreterare, ekonom, medlemsregisteransvarig och utbildningsansvarig. Glöm inte att rätt uppdrag ger rätt rättigheter i Kuksa. Det lönar sig således att ge uppdrag även för t.ex. åldersgruppsansvariga.

OBS! Du har väl noterat att manualer för det mesta finns nu på adressen verksamhet.scout.fi/scoutkaren/kuksa. Där hittar du bland annat en manual för hur kåruppdragen uppdateras!

MEDLEMSAVGIFTER 2016

Fakturor för medlemsavgift till FiSSc skickas i år i tre rater till kåren. Kårekonomen torde redan ha fått en faktura för Rat 1. Har ni frågor gällande medlemsavgiften kontakta förbundsekonom patrick.relander@scout.fi. Med Rat 1 fick kårekonomen en lista på de scouter avgiften baserar sig på. Fakturera dessa scouter i kåren för medlemsavgiften!
OBS! Korrigera eventuella brister i adressuppgifterna och fyll i adress till dem som saknas. Utan adress kan man inte få Scoutposten eller Partio levererad till sig!

MEDLEMSKORT 2016

Medlemskortet finns i medlemsregistret Kuksa. Alla medlemmar som varit inskrivna med medlemstyp 1 i registret per den 15.1.2016 har fått sina medlemskort i den första raten. På personprofilsidans framsida, högst upp finns knappen ”skriv ut medlemskortet/tulosta jäsenkortti”.
 

LILLA SCOUTVECKAN

Förskolekampanjen Lilla Scoutveckan kör igen igång i svenskspråkiga förskolor i Finland under april. Kampanjen går ut på att ett materialpaket skickas till alla intresserade förskolor som genomför roliga scoutrelaterade uppgifter tillsammans med sin egen lärare. I materialpaketet finns det instruktioner för roliga scoutrelaterade temadagar. Sammanlagt finns det fem olika teman: scoutfärdigheter, första hjälpen, mångfald, samarbete och natur.
I mars skickar vi ut e-post med uppgifter om vilka förskolor som deltar i kampanjen till alla kårchefer. Då kårposten gick till tryck hade 62 förskolegrupper med ca 1000 barn anmält sig till kampanjen. Anmälningen är öppen fram till den 31.1.2016.

BLI SCOUT – BROSCHYR TILL KÅREN

På scoutledarträffarna får kåren plocka med sig 200 st ”Bli Scout” broschyrer åt sig. Broschyren är en allmän broschyr som främst kan användas vid rekrytering av både barn och vuxna.
→BILAGA

 

GEMENSAMT ANSVAR

Visst är väl också er kår med och förverkligar insamlingen Gemensamt ansvar? Förutom att ni gör en god gärning kan ni passa på att värna om ert förhållande till församlingen. De insamlade medlen går till att förebygga utslagning av barn och unga i såväl Finland som Uganda.
Medlen som samlas in till scouterna kommer inte att användas till normal veckoverksamhet utan på speciella satsningar i kårerna vars syfte är att motverka utslagning bland barn och unga. Satsningarna förverkligas under 2017 och 2018 och målsättningen är att göra det enklare för barn som t.ex. kommer från mindre bemedlade familjer eller är i behov av extra stöd att komma med i scouterna.

→BILAGA - vad händer med pengarna?

→BILAGA - Ansvarsmärket

→BILAGA - Börsinsamling   

 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT…

- lära dig projektledning och leda ett stort scoutprojekt?
- leda en stab och en organisation på upp till 100 personer?
- ha ett förtroendeuppdrag under en klart definierad tid?
- få tillgång till en personlig mentor via FiSSc mentorprogram?

Ifall du svarade ja, söker vi ett

TÄVLINGSCHEFSPAR för vinter-FM i scoutfärdighet 2017! Vi söker två 18 år fyllda tävlingschefer med erfarenhet av att leda ett projekt och en projektstab. Skicka en kort ansökan (namn, kår, tidigare scoutuppdrag och en kort beskrivning av dig själv om du vill) till rasmus.weiss(a)scout.fi senast den 15.2. Vi välkomnar radarpar som känner varandra och jobbar väl tillsammans men det är definitivt inte ett krav.

Har du aldrig deltagit i FM i scoutfärdigheter? Åk på årets vinter-FM Vestigatio Kalmia som ordnas 5-6.3.2016 i Åbo!

 

EFTERANMÄLNINGEN TILL ROIHU PÅGÅR!

Den egentliga anmälningstiden till Roihu är över. Missade du DL-datumet? Ingen fara, efteranmälningen pågår fram till 24.4.2016. Lägerpriset vid efteranmälning klarnar inom kort.
Kontrollera att alla era minderåriga Roihu-deltagare har minst en insatt målsman i Kuksa. Utan målsman i Kuksa kommer föräldrarna inte åt att anmäla sina minderåriga barn till lägret. Lägerorganistionen behöver även kontaktuppgifter till målsmän under lägertiden!
Saknar du ännu ett uppdrag och är intresserad av att hjälpa till att göra Roihu tvåspråkigt? Lediga uppdrag hittar du på adressen www.roihu2016.fi/sv 

 

KNISTRON 2016 – vargunge och äventyrsscouttävling

Finlands scouters programsatsning för år 2016 är Roihu och Roihu är också temat för årets vargunge- och äventyrsscouttävling. Uppgifterna i tävlingen kretsar kring eld, eldslagning, släckning och brandsäkerhet.
Bekanta er med materialet på adressen http://1drv.ms/1NAIsPS och anpassa det till era behov och till er tävling.

NYTT GRAFISKT UTSEENDE

Har ni redan noterat det nya grafiska utseendet? Om inte, ta en titt in på materialbanken på adressen www.partio.fi/materiaalipankki
I materialbanken kan kåren för eget bruk  ladda ner bl.a. modellbrevbotten, powerpoint -botten, grafiska element och fonter. Bli-Scout kampanjbilder för t.ex. Facebook finns även i materialbanken.        

 

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD 2016

Alla stipendier och understöd ansöks elektroniskt på adressen http://ansokan.scout.webbhuset.fi
 

KULTURFONDEN 2016

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är 1-31.3.2016. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet.

W. von FRENCKELL 2016

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry lediganslår understöd med medel från stiftelsen Waldemar von Frenckell att sökas för kårverksamhet. Understöd beviljas år 2016 för utvecklande av vuxenverksamheten i kåren! Konkreta tips för hurdana projekt ni kan ansöka understöd för hittar ni på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi DL 28.2.2016
OBS! Ni har väl kommit ihåg att redovisa både W v Frenckell och Kulturfonden  understöd ni beviljats år 2015?

FISSC-STIPENDIER

Stipendium kan ansökas för deltagande i kurser och programevenemang. Ansökningarna behandlas två gånger om året och ansökningstiderna är 15.4 och 15.10. Ansökan bör vara inlämnad före evenemanget tagit slut.

Folke Bernadotte & Kata Jouhki

Gruppresor och enskilda scouters resor utomlands kan understödas av Folke Bernadotte och Kata Jouhkis minnesfond. Läs mer om kriterier på ansokan.scout.webbhuset.fi. DL 31.3.2016

FIRAR ER KÅR JUBILEUM i ÅR?

Vårt detektivarbete visar oss att ca 12 kårer fyller jämna år i år och förbundet uppvaktar er mer än gärna! Utan en inbjudan vet vi dock inte när, hur och var ni jubilerar. Skicka alltså gärna FiSSc:s styrelse en inbjudan.