Du är här

Ansvarsmärke

Ansvarmärket består av tre delar: JAG BEKANTAR MIG, JAG DELTAR, JAG FÖRSTÅR.

Alla åldersgrupper utför alla delar för ansvarsmärket.

JAG BEKANTAR MIG:

VARGUNGAR
Vargungarna fördelas i mindre grupper. Varje grupp får ett stort papper, en sax, lim och en hög tidningar. Vargungarnas uppgift är att klippa ut bilder ur tidningen som för dem beskriver vänskap eller något man kan göra tillsammans med vänner. När bildkollagen är färdiga presenterar grupperna sina verk för varandra. Samtidigt är det bra att fundera kring hur man med kompisar kan göra många olika saker och hur viktigt det är att alla har en kamrat.

ÄVENTYRSSCOUTER
Vi arrangerar en frågesport gällande Gemensamt Ansvar – insamlingen. Ett färdigt frågesportbotten (på finska) finns vid behov bland Action Angels –materialet på adressen yhteisvastuu.fi/fi/actionangels →Diakonia-tietokilpailu.

SPEJARSCOUTER
Vi tittat tillsammans på kampanjvideon från Gemensamt Ansvar Youtube-kanalen (www.youtube.com/channel/UC31BhQfJvxaKdrttxCSJSNQ) och diskuterar de tankar de väcker. Den vuxna lotsen bör i förväg ha bekantat sig med filmerna och deras innehåll för att aktivt kunna delta i diskussionen de medför.

EXPLORERSCOUTER
Vi bekantar oss med Action Angels -materialet (yhteisvastuu/fi/fi/actionangels) på Gemensamt Ansvar webbsidorna och förverkligar de bästa idéerna.

ROVERSCOUTER
Vi träffar församlingens Gemensamt Ansvar –kontaktperson och ber denne presentera hur  insamlingens förverkligas på lokal- och landsomfattande nivå. Gemensamt kommer vi överens om på vilket sätt kårens jippon kopplas till insamlingen.

JAG DELTAR: 

VARGUNGAR
Vi deltar med flocken i kårens Gemensamt Ansvar jippo.

ÄVENTYRSSCOUTER
Vi deltar med laget i kårens Gemensamt Ansvar jippo.

SPEJARSCOUTER
Patrullen arrangerar ett insamlingsjippo till förmån för Gemensamt Ansvar – insamlingen. Vi publicerar en bild från jippot i sociala media med hashtagen #gemensamtansvar #partioscout. Tips och idéer för jippon får vi från Facebook gruppen Partiolaiset Yhteisvastuussa 2016.

EXPLORERSCOUTER
Vi arrangerar ett insamlingsjippo till förmån för Gemensamt Ansvar – insamlingen åt spejar- och explorerscouter. Vi publicerar en bild från jippot i sociala media med hashtagen #gemensamtansvar #partioscout. Tips och idéer för jippon får vi från Facebook gruppen Partiolaiset Yhteisvastuussa 2016.

ROVERSCOUTER
Vi arrangerar ett kårjippo till förmån för Gemensamt Ansvar – insamlingen. Jippot kan t.ex. förverkligas på scouternas gemensamma insamlingsdag 14.2.2016. Vi publicerar en bild från jippot i sociala media med hashtagen #gemensamtansvar #partioscout. Tips och idéer för jippon får vi från Facebook gruppen Partiolaiset Yhteisvastuussa 2016.

JAG FÖRSTÅR:

VARGUNGAR
Vi bjuder in en församlingsanställd, frivilligarbetare eller förtroendevald för att diskutera betydelsen av att tacka och hjälpa.

ÄVENTYRSSCOUTER
Vi träffar församlingsanställda eller förtroendevalda för att diskutera huruvida jippot lyckades. Vi ber personen berätta hur vår församlings diakoniarbete använder de intäkter Gemensamt Ansvar –insamlingen inbringar.

SPEJARSCOUTER
Vi bekantar oss med församlingens diakoniarbete. Vi intervjuar en diakoniarbetare eller läser församlingens webbsidor för att ta reda på vad diakoniarbetet innefattar. Varför är församlingsarbetet viktigt? Vi besvara t.ex. följande frågor:

- Hurdan hjälp får familjer av församlingens diakoniarbete?
- I vilka situationer kan man be om hjälp av församlingens diakoniarbete?
- I vilka situationer kunde scouterna vara med och hjälpa?

EXPLORERSCOUTER
Vi observerar dem som hjälper. Vi diskuterar våra observationer tillsammans med lotsen. Vem deltog i våra jippon och vilka donerade pengar i insamlingsbörsen? Vad kan detta bero på? Hur kunde vi bättre nå dem som denna gång inte deltog?

ROVERSCOUTER
Efter februarijippot har vi en gemensam feedbacksdiskussion med församlingens Gemensamt Ansvar kontaktperson. Tillsammans analyserar vi vad som lyckades och vad vi kan göra annorlunda nästa gång. Vi delger även nya idéer som uppkommit med tanke på framtida år.