Du är här

Evenemang

Såhär ska du göra för att anmäla dig till någon av FiSSc:s evenemang:

Fundera på vilka evenemang du vill delta på.
Det finns mängder av roliga evenemang att välja mellan! I händelsekalendern hittar du de evenemang som arrangeras. Samma information med evenemangsbeskrivningar finns också i Evenemangskatalogen.

Anmälan:
Anmälan till kurser och evenemang ska göras via medlemsregistret Kuksa. Se händelsekalendern för en anmälningslänk.

Myndiga personer kan anmäla sig själva eller via sin kårs medlemsansvariga. Minderåriga kan anmälas av utbildningsansvariga, men då krävs tillstånd av målsmannen. Det är också möjligt för målsmän att själv göra en anmälan för sitt barn i Kuksa. Om du vill anmäla dig via din utbildningsansvariga är det enklast att fylla i anmälningsblanketten med de evenemang du vill delta på och lämna in den i god tid före sista anmälningsdag. OBS! minderårigas blankett ska ha målsmannens underskrift.

Anmälningsperioderna är enligt följande

15.01: evenemang i februari, mars, april
15.04: evenemang i maj, juni, juli, augusti, september
15.09: evenemang i oktober, november, december
15.11: evenemang i december, januari och februari

Märk att vissa evenemang kan ha en sista anmälningsdag som avviker från ovanstående. Det kan vara till exempel läger eller evenemang med möteskaraktär, som scoutledarträffar. Notera att evenemang som inte arrangeras av FiSSc inte följer detta system, som evenemang arrangerade av Finlands Scouter.

Den 15:e januari/april/september/november ska anmälningarna finnas inmatade i Kuksa, så anmäl dig i god tid före det. Scoutkåren har på sitt ansvar att spara och kontrollera underskrifterna på de minderårigas anmälningsblanketter.