Du är här

Delta i kommunalvalet!

Val erbjuder ett perfekt tillfälle att fostra scouter till aktiva samhällsmedborgare och nget val kan vara viktigtare för kårerna än kommunalvalet. Genom kommunalvalet väljs de personer som i sista hand bestämmer om bl.a. understöd, rekreationsområden och utbildningar – allt sådant som direkt påverkar kåren. 

Vadå för kommunalval?

Kommunalvalet ordnas vart fjärde år. I valet väljs representanter till kommunfullmäktige vilket är det högsta beslutande organet inom en kommun. Nästa kommunalval ordnas 9.4.2017

Varför är kommunalvalet speciellt viktigt för scouterna?

Förutom de anledningar som presenteras nedan är det viktigt att man i kåren funderar på vilka fullmäktigebeslut som kan påverka kåren och scouterna i kommunen. I kåren får man gärna också fundera på vilka saker som borde utvecklas. Att framföra utvecklingsförslag är speciellt effektivt under kommunalvalet, både för kandidaterna men även för dem som röstar. I samband med valet kan kåren framföra sina åsikter och målsättningar för de blivande beslutsfattarna.

Fullmäktige påverkar scouternas vardag

Vikten av ungdomsarbete och utbildning kommer antagligen växa i fullmäktige i och med den pågående social- och hälsovårdsreformen.

Scouting påverkar samhället

Det är viktigt att scoutingen syns under kommunalvalet så att vår roll och vårt arbete bland unga uppmärksammas även under den kommande mandattiden.


Scouterna fostrar samhällsaktiva medborgare

Ett av scoutingens mål är att fostra medborgare att aktivt delta i samhället. Få tillfällen är lämpligare för att öva på detta än val. Glöm ändå inte att det finns många andra sätt som på vilka man kan påverka samhället och beslutsfattandet än endast genom att rösta.

Bekanta dig gärna med sidan partioehdokkaat.fi (på finska) där alla kandidater som är scouter har möjlighet att lista sig. Där hittar du även en hel del material som anknyter till kommunalvalet, t.ex. aktivitetstips.