Du är här

Chefsposten 3/2017

Innehåller

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Mycket på gång i kåren i januari!
 • Intresserad av sommarläger som kårsamarbete?

FÖR KÅRCHEFEN

 • Medlemsavgiften är viktig
 • Kom ihåg att tacka
 • 10 tips för nya (och gamla) kårchefer
 • Årsmötesärenden i början av året

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Ledarvård håller kroppen och huvudet i skick
 • Introduktion av nya ledare
 • Scoutledarfortsättningsutbildning ger energi till scoutledaren och kåren

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Läger, det bästa som finns
 • Inte har du väl missat kartorna för rover- och explorerscouter?
 • Alla tar med sig en kompis på vändagen

 

FÖR HELA CHEFSTRION

Mycket på gång i kåren i januari

Det händer mycket i kåren i januari: nya grupper startar, ledaruppdrag förändras, det är dags att anmäla sig till vårens evenemang och kurser o.s.v. Det gäller att vara speciellt noga med att ta väl hand om nya ledare så att de blir en del av gänget från första början. Lika viktigt är det att uppdatera uppdragen och kontaktuppgifterna både i Kuksa och hos era intressegrupper och samarbetspartners så att informationen når rätt personer. Att sammanställa kårens bokslut och verksamhetsberättelse är det perfekta tillfället att utvärdera verksamheten och tillsammans fundera på hur ni lockar många deltagare till era evenemang och utfärder under 2018. Kolla också in FiSSc:s händelskalender och årsklocka för 2018.

Intresserad av sommaläger som kårsamarbete?

På grund av att Nothamn inte blir av sommaren 2018 funderar säkert många kårer på alternativa lägerplaner för sommaren. För att få klarhet i hur många kårer som är intresserade av eventuellt samläger finns det ett inlägg på FiSScens ledarsida på facebook (FiSSc-ledare) där var och en kan meddela intresse.

Niki Hamro har gjort en bokning av Köttboda (Borgå stads område i Sondby på Vessö) för tiden 19.7-6.8. Bokningen är preliminär och gjord i Nikis namn. De kårer som håller läger får sedan bekräfta bokningen och tiden. Borgå stad har begränsat användningen, så de vill inte ha större läger än cirka 100 personers läger på området eftersom det är stadens friluftsområde som hela tiden ska vara öppet för alla, slitage mm. Hyran är 100 €/dygn.

En möjlighet kunde vara att hålla två läger efter varandra och dela på infrastrukturen (bygga och riva ett läger) eftersom deltagarantalet snabbt går över 100. Nu gäller det att föra diskussion mellan kårerna. Seaboys och Sailors har åtminstone en öppen dialog.

Vi vill poängtera att det i dagsläget inte finns en stab eller någon som är utsedd för att sköta koordineringen mellan kårerna. Det är är alltså upp till varje kår att själva driva saken framåt.

Hälsningar Fredrik Palmén och Niki Hamro

FÖR KÅRCHEFEN

Medlemsavgiften är viktig

Påminn medlemmarna i din scoutkår att alla som deltar i scoutverksamhet ska ha betalat sin medlemsavgift. Medlemsavgiften ger rätt till Scoutposten och scoutförsäkringen, men det är medlemskapet som är allra viktigast. Man kan inte vara medlem i scouterna om man inte betalar medlemsavgift.  

Du kan tipsa kårens medlemsregisteransvariga att hen hittar anvisningar till Kuksa på verksamhetssidorna, här. Kring årsskiftet är det förstås extra aktuellt att se till att nya medlemmar, ändrade uppdrag och avslutade medlemskap blir uppdaterade i Kuksa. 

Kom ihåg att tacka

Att säga tack är jätteviktigt. Var och en av oss vet hur fint det känns och hur länge den känslan varar då man får ett ordentligt tack av någon som ansträngt sig för att visa sin tacksamhet. Passa på att inför årsskiftet tänka genom hur ni i kåren brukar göra för att säga tack åt alla dem som gett av sin tid och energi till scoutingen under året. Det finns många olika möjligheter. Kanske ett offentligt tacktal som är både personligt och genomtänkt till alla på julfesten. Eller vad sägs om göra roliga diplom och rösta fram vem som ska få ett? Ett utmärkelsetecken och ett högtidligt tal?  Varför inte ordna en kväll tillsammans med ledarna, där ni äter gott och spelar brädspel. Vad passar bäst för er kår?

Alles 10 tips för nya (och gamla) kårchefer

 1. Gör upp en årskalender med din företrädare så det bildar en årscykel. Vilka stipendier har DL vilken månad, när ska man boka höstens förläggningsstuga, när skicka ut info åt nya vargungar? Checka också FiSSc:s årsklocka och händelsekalender så att du har koll på större evenemang, utbildningar mm.
 2. Försök delta i alla större evenemang som kåren ordnar. På så sätt är du på plats om någon skulle hända och kan börja reda upp det direkt.
 3. Var synlig! Tala med scouterna, ledarna och föräldrarna. Det är lättare att ta kontakt med både scouter och föräldrar vid eventuella problem om du känner dem och de dig.
 4. Våga be om hjälp av föräldrarna. Många föräldrar ställer upp bara man ber dem komma med på ett möte, en förläggning, ett läger... Varje vuxen är en resurs även om den inte har scoutbakgrund.
 5. Informera om kommande evenemang i så god tid som möjligt och den gyllene regeln inom kårverksamhet är påminnelser och personliga förfrågningar för att få alla att fylla i t.ex. en förläggnings Doodle.
 6. En av dina viktigaste uppgifter är att tacka, berömma och peppa både ledare, scouter och föräldrar. Troligen får du själv inte lika många tack, beröm och pepp tillbaka som du delat ut men ta vara på de du får, betydelsen av dessa bör tiodubblas.
 7. Var inte tillgänglig 24/7 utan lägg upp exempelvis tid för pappersscouting 1h varannan dag och lämna helger som inte innehåller scoutevenemang helt scoutfria. Det blir lätt så att man genast svarar på alla förfrågningar och då vänjer sig alla vid att du alltid svarar genast. Detta såklart med en nypa salt, är det akut ska man svara direkt men exempelvis föräldrar som frågar om nästa års sommarläger i oktober kan vänta någon dag på ditt e-postsvar, alternativt vidarebefordrar du det åt exempelvis sekreteraren.
 8. För att inte göra allt själv i kåren behöver du ett ledargäng. Ledargänget hålls kvar och orkar då det råder bra stämning och alla trivs. Se till att det med jämna mellanrum ordnas ledarjippon som man ibland även kan bjuda explorerscouterna med på så att integrationen explo-ledare sedan blir smidigare.
 9. Fråga, fråga, fråga. Det finns inga dumma frågor som ny kårchef, ställ frågor åt tidigare kårchefer, andra kårers kårchefer eller er kårcoach då du är osäker kring något eller behöver bolla. Du är inte ensam!
 10. Sist men absolut inte minst! Du gör ditt bästa, ingen kan kräva något mer än det. Ofta vill man som ny kårchef förbättra hela kårens verksamhet på en gång men du bränner du ut dig på tre månader. Välj tre saker att satsa på och ta hjälp av styrelsen, ledargänget, föräldrarna och det stöd förbundet erbjuder.

Lycka till, kårchefsskapet är de mest givande och lärorika scoutuppdrag som finns!

Alexandra Lindahl, kårcoach

Årsmötesärenden i början av året

Årsskiftet för med sig allt möjligt pappersjobb i kåren. Kolla att rutinerna fungerar och att alla vet vad de ska göra. Här kommer länkarna på nytt ifall du missade dem i förra chefsposten.

 • Du hittar anvisningar och råd om administrationen för dig och sekreteraren på verksamhetssidorna under kårverksamhet, bl.a. i kårmappen. SFV:s föreningsresursen är också en jättebra hjälp, klar och tydlig.
 • Kårmappen och föreningsresursen innehåller också anvisningar för dig och kassören om bokslut och verksamhetsgranskning, som blir aktuella då året tar slut.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Ledarvård håller kroppen och huvudet i skick

Med en bra sammanhållning kan ledarna nå månen eller åtminstone åstadkomma ett lyckat sommarläger. Det lönar sig att satsa på det här! Att göra (och äta) tillsammans är ett fenomenalt sätt att lära känna varandra. Minigolf, bowling, bakning, kocktävlingar, en veckoslutsutfärd - ledarvård kan vara allt möjligt. Det viktigaste är att ledarna får komma till ett färdigt program. Vad sägs om att ordna någon form av gemensam ledarvård tillsammans de andra uppdragscheferna i kårteamet eller området?

Introduktion av nya ledare

Det är en av uppdragschefens allra viktigaste uppgifter att se till att nya vuxna i kåren känner sig välkomna och att de blir introducerade till de olika vanor, ritualer och speciella saker som finns i scoutingen. Du hittar tips t.ex. i FS introduktionsstig (på finska) här.     

Scoutledarfortsättningsutbildning ger energi till scoutledaren och kåren

Treklöver-Gilwell (TG) är en utbildning för över 22-åringar som innehåller allt det som är allra bäst med scoutingen. Det är värt att uppmuntra alla äldre ledare i kåren att gå scoutledarfortsättningsutbildningen. Var och en som deltar i kursen genomför ett utvecklingsprojekt (ingen fara! det här är ingen gradu), som t.ex. kan göras för kåren. Samtidigt blir kanske något av de där evighetsprojekten ("man borde ju...")  i kåren gjorda. Scoutledaren kommer dessutom hem från kursen med huvudet fullt av idéer och nya scoutvänner, som också är bra för kåren: många chanser till nya utvecklingsprojekt och samarbetsmöjligheter.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Läger, det bästa som finns

Nu är det allra senast dags att börja planera sommarens läger. Det är viktigt att komma ihåg att erbjuda bra scoutverksamhet åt alla åldersgrupper också på läger. Det här gäller särskilt explorerscouterna, så att de inte bara får en massa arbete utan också får njuta av ett eget program som är planerat enkom för dem.

Inte har du väl missat kartorna för rover- och explorerscouter?

Ta hjälp av roverscouternas vandringskarta och explorerscouternas karta i planeringen för och i uppföljningen av rover- och explorerscouternas verksamhet i kåren. Kartorna kommer du åt med länken här nedanför. Berätta gärna vidare om kartorna till lotsarna i kåren. Kartorna finns också tillgängliga på scoutprogrammet.fi. Om ni har frågor om kartorna kan ni höra av er till Annika på kansliet (annika.ronnblad@scout.fi)

Alla tar med sig en kompis på vändagen!

Tänk om ni skulle börja planera världens bästa kompismöte i alla grupper genast i början av året! Till exempel vändagsveckan kunde passa perfekt för en sådan träff.  Om alla scouter tar med sig en kompis fylls grupperna och verksamheten hålls meningsfull och givande även om någon skulle välja att sluta.