Du är här

Chefsposten 2/2018

Innehåller

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Uppdragskortet klargör vad som hör till ditt uppdrag
 • Mall för kårens årscykel nu på webben
 • Har kåren redan en plan för respektfullt beteende?
 • Sökes: ledare till sisuscoutläger

FÖR KÅRCHEFEN

 • Understöd till kåren via Scoutingens vänner
 • GDPR-förordningen gäller fr.o.m. 25.5 - Är ni redo?

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Bästa stället att göra frivilligarbete -enkäten hjälper uppdragschefen
 • Stöd för rekrytering av och handslag med ledare
 • Ta med föräldrarna på sommaren

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Scouting med i sommarjobbsansökan
 • Utbildningsdag för lotsar
 • Webbutbildningar för programchefer

FÖR HELA CHEFSTRION

Uppdragskortet klargör vad som hör till ditt uppdrag

Kårchef, uppdragschef och programchef är jätteviktiga uppdrag i kåren. Eftersom de ännu är rätt så nya har FiSSc gjort ett verktyg som heter uppdragskortet. Här hittar du samlat på ett ställe de uppgifter som hör till de olika chefsuppdragen. Uppdragskortet kan hjälpa att klargöra vem som sköter vad i kåren och ge dig svar på frågan: "Nå, vad ska jag egentligen göra nu då?"   

Det kan användas gemensamt i chefstrion eller tillsammans med coacherna för att komma överens om en arbetsfördelning som passar din kår. Du kan också använda det på egen hand som en checklista för ditt uppdrag. Uppdragskortet hittas här på verksamhetssidorna. Under kårturnén får alla kårer ett printat exemplar.

Mall för kårens årscykel nu på verksamhetssidorna

Kårens verksamhet fungerar smidigare om ledarna har överblick över årets viktigaste händelser, evenemang och deadlines och kan förbereda sig för vad som behöver göras. Därför har vi skapat en mall för kårens årscykel åt kårerna. Vardagen och arbetsfördelningen i kårerna kan förstås se väldigt olika ut och t.ex. ansökningstider för lokala understöd varierar, medan vissa saker är lika för de flesta. Genom att anpassa årscykeln till kåren skapar ni en egen årsklocka som hjälper just er på bästa sätt.

Du hittar årscykeln för kåren på verksamhetssidorna, här.

Har kåren redan en plan för respektfullt beteende?

Det första idealet för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.f. är ”En [scouts] ideal är att respektera andra”. Idealet finns med redan från den yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som genomsyrar all verksamhet. För att motverka osakligt beteende och övertramp i scouterna krävs att alla medlemmar aktivt jobbar för att förebygga att sådant sker, känner igen sådana situationer och har metoder att ingripa i fall de stöter på osakligt beteende.

Gör upp en plan för för respektfullt beteende i kåren så att ni vet vad ni ska göra och var ni kan få stöd ifall osakligt beteende eller mobbning sker i kåren. Ta hjälp av stödfrågorna och FiSSc:s plan för respektfullt beteende som finns på verksamhet.scout.fi.

Programchefen, vet ledarna hur de kan förebygga att osakligt beteende i åldersgrupperna sker eller hur ni kan föra osakligt beteende till tals i kåren? Ta hjälp av aktivitetskorten för att stärka gruppdynamiken och föra frågan på tal bland era medlemmar.

Är du rätt person eller har ni i kåren den perfekta ledaren för FiSSc:s samarbetsläger med FDUV?

Sökes: Ansvarig ledare och ledare till sisuscoutläger 3-5.8.2018

 Vi söker dej som vill vara med och utveckla ett nytt koncept för scoutläger. Lägret ordnas tillsammans med (och för) deltagare och ledare från FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl). Som ledare planerar du ett konkret evenemang som ska leva kvar som format i FiSSc i framtiden! Du deltar i brainstormingen av bra idéer för program och planerar och genomför överenskomna bitar av programmet under lägret. Efter lägret hoppas vi att du deltar i utvärderingen av evenemanget och att ni i gruppen dokumenterar projektet och skriver en rapport som stöd för de som ska ordna lägret i framtiden.

Mer information?  Kontakta Projektledare Sabina Fortelius (sabina.fortelius@scout.fi, 050 3730 472) på FiSSc-kansli för mer info.

Läs uppdragsbeskrivningen för staben här.

FÖR KÅRCHEFEN

Understöd till kåren via Scoutingens vänner

Förra hösten startade den nationella kampanjen Scoutingens vänner. Via Scoutingens vänner kan man stöda scoutingen med en årsdonation på 40 euro. Scoutingens vänner är också en möjlighet för kåren att samla in understöd. Det går nämligen att ge stöd till enskilda kårer utöver årsdonation. Scoutveckan är kanske ett lämpligt tillfälle att ta kontakt med tidigare medlemmar och berätta om den här möjligheten att stöda din kår. 

Så här kan du göra för att locka understödare till din kår: 

 1. Samla en lista över e-postadresser till tidigare medlemmar och tänkbara understödsmedlemmar. Här lönar det sig att utnyttja listor som redan finns.
 2. Skriv ett trevligt och lockande brev som passar din kår. Det finns en brevbotten på finska i FS materialbank.
 3. Sänd brevet till dina kontakter
 4. Marknadsför Scoutingens vänner via kårens kanaler på sociala medier med hjälp av kampanjbilder och material som du hittar i materialbanken. (i mappen Partion Ystävät/Scoutingens vänner under kampanjer.)

Mer information om kampanjen finns här.

GDPR-förordningen gäller fr.o.m. 25.5 - Är ni redo?

Från och med den 25 maj i år, då EU:s dataförordning GDPR gäller, bör vi alla inom scouterna se över bl.a. hur vi samlar in, behandlar och raderar personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig i ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina medlemmar eller sina kunder.

Den största skillnaden kanske kan sägas vara att vi inte längre bara kan konstatera att vi följer förordningen, utan vi är tvungna att bevisa på vilka sätt vi gör det.

Finlands Scouter publicerar anvisningar och behövliga dokument på webbsidan www.partio.fi/tietosuoja, motsvarande uppgifter kommer även att finnas på svenska på sidan www.scout.fi/dataskydd. Anvisningarna beräknas kunna publiceras (på finska) i mars/april månadsskiftet då juristerna godkänt dem. På webbsidan publiceras även praktiska exempel på vardagliga fall kåren kan råka ut för och hur var och en av oss bör beakta förordningen vid dylika fall.

Kåren kan redan nu förbereda sig för GDPR-förordningen genom att:

 • Identifiera var, utöver i medlemsregistret Kuksa, personuppgifter om kårens medlemmar finns lagrade. Observera att personuppgifter kan finnas lagrade även till pappers i gamla arkiv. Beskriv vem i kåren som har tillgång till dessa personuppgifter. Om kåren har ett eget register (utöver Kuksa) konsultera vid behov FS eller FiSSc (frida.lundberg@scout.fi) för att försäkra er om att ni har uppdaterat all den dokumentation om registren som förordningen kräver. Finlands Scouter kommer att göra modelldokument för kårbruk.
 • Fundera över vilka risker behandlingen av personuppgifter i er kår kan medföra? Fundera på hur ni kan minimera riskerna och anteckna ner detta kort.
 • Försäkra er om att de personer som behandlar personuppgifter och använder Kuksa känner till anvisningarna kring GDPR och har bekantat sig med registerbeskrivningar (ScoutID, Kuksa) och informationsdokument gällande personregister inom scouterna.

FiSSc förbundskoordinator, Frida Lundberg (frida.lundberg@scout.fi) hjälper er gärna med era frågor och funderingar kring detta. På scoutledarträffarna i mars gick vi igenom det viktigaste inför GDPR ur kårens synvinkel. Du hittar materialet från träffarna på www.scout.fi/dataskydd

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Bästa stället att göra frivilligarbete -enkäten hjälper uppdragschefen att veta hur det går i kåren

"Bästa stället att göra frivilligarbete" är en enkät som skickas per e-post till alla scouter som är 15 år eller äldre. Svarsperioden för enkäten är 2-22 april. Resultaten från enkäten kommer att delges kårcheferna och uppdragscheferna. Alla kårer får tillgång till medeltalen i FiSSc och de scoutkårer som har mer än 5 svarande får därtill sina egna resultat.

Svaren kan fungera som en bra grund för diskussion i kåren och inspirera till att tänka på om och hur man eventuellt kunde utveckla något område. Det kommer mer tips om hur ni kan använda årets enkät och svaren senare.

Stöd för rekrytering av och handslag med ledare!

Det finns många sätt att rekrytera nya ledare, men det allra viktigaste är att den som börjar ett nytt uppdrag känner att hen har en klar bild av vad hen ger sig in på (ett handslag) och att hen får stöd i sitt uppdrag. Uppdragsgivaren behöver inte själv uppfinna hjulet och känna sig ensam då hen ska hålla handslag. Det finns olika verktyg att ta till hjälp: botten för handslag, Uppdragsnyckeln och Utvecklingen under uppdragets gång.

Ta med föräldrarna på sommaren!

På sommaren finns alla chanser att locka föräldrar med i verksamheten. Du kan t.ex. bjuda in dem till en föräldrakväll kring brasan i maj eller att delta i en dag på sommarens läger. Det här kan ge ett lämpligt smakprov på verksamheten och kanske sedan locka någon att komma med i kåren!

FÖR PROGRAMCHEFEN

Scouting med i sommarjobbsansökan

Har era explorerscouter inte hittat ett sommarjobb? Att sätta ord på sitt eget kunnande i arbetsansökan kan orsaka huvudbry, åtminstone då man varken har tidigare arbetserfarenhet eller utbildningar att lägga till på CV:n. Oroa dig inte, hjälp kan fås från scouternas "Vet du vad du kan?"-verktyg som innehåller färdiga formuleringar av det kunnande som olika scoutaktiviteter och färdigheter bidrar med.

Vet du vad du kan? -verktyget hittar du här

Utbildningsdag för lotsar

Den 6.10 ordnas lotsårets huvudsatsning lotssatelliten runtom i landet. Under satelliten får du ta del av utbildning, tips och utbyte av tankar och idéer med andra lotsar. Skriv upp datumet och håll ögonen öppna för mer information.

Webbutbildningar för programchefer (på fi)

På Youtube-kanalen Partiolive hittar du nyttiga webbutbildningar om scouting. Det finns både svensk- och finskspråkiga utbildningar. För programchefen rekommenderas speciellt följande set: Partio-ohjelma (fi), u-projekti (fi) och Partiokasvatus kesäleirillä (fi)