Du är här

Chefsposten 2/2017

Innehåller

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Håll koll på evenemangen!
 • Coachutbildning i januari 2018
 • Kårturné 2018
 • Ny Chefsutbildning på våren 2018
 • Bästa stället att göra frivilligarbete -enkäten

FÖR KÅRCHEFEN

 • Terminsstart i januari
 • Årsmötesärenden i januari

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Satsa nu på vuxenrekrytering
 • Höstens webbutbildningar

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Utnyttja uteinstruktörerna!
 • Beställningskurser och kårteamsevenemang
 • Hurdana uppflyttningar ordnas i er kår?

FÖR HELA CHEFSTRION

Håll koll på evenemangen!

Dina viktigaste verktyg för att hålla koll på utbildningar, evenemang och program för kårens scouter och ledare är:

Evenemangskatalogen - versionen för 2018 har just utkommit. På nätet hittar du den här

Evenemangsinformationsmejlen - skickas ut fyra gånger i året, inför anmälningsdagarna (visst fick du det som skickades ut 16.10?)

Händelsekalendern på www.scout.fi (uppdateras inom november med alla vårens och sommarens kurser och evenemang)

Coachutbildning i januari 2018

FiSSc ordnar sin första coachutbildning veckoslutet 19-21.1.2018 i Tammerfors.

Coachutbildningen erbjuder verktyg du behöver för att kunna fungera som handledare: att ställa de rätta frågorna, skapa tillit i ett handledarförhållande, facilitera motparten till sina egna insikter och hjälpa hen att kristallisera sina utmaningar och målsättningar.

Utbildningen är uppbyggd så att den stöder coacherna i deras uppdrag. Den ger också allmännyttiga handledningskunskaper och lämpar sig därför utmärkt för alla förtroendevalda och kårledare som har nytta av ett coachingbaserat tillvägagångssätt inom scoutingen och yrkeslivet. Du behöver inte ha tidigare erfarenheter av coaching; nyfikenhet och ett öppet intresse räcker.

FiSSc betalar deltagaravgiften för dem som deltar i pilotutbildningen 2018 för att stöda utvecklingen av coachverksamheten och kårstödet.

Anmälningar i Kuksa senast 15.11. Anmälningsblanketten hittar du i händelsekalendern. 

Kårturné 2018

Nu är det igen dags för en kårturné. Under 2018 får alla kårer i FiSSc besök av en coach (eller annan förtroendevald) och en anställd. Temat för kårturnén är dialog. Vårt mål är att träffa så många av kårens ledare som möjligt och diskutera saker som är viktiga för just er.

Mer information kommer snart direkt till kårerna

Alla kårchefer blir kontaktade personligen. Fundera gärna redan nu om våren eller hösten passar er bättre för ett kårturnébesök.

Chefsutbildning på våren 2018

Den första Chefsutbildningen inom FiSSc ordnas veckoslutet 21-22.4.2018 i huvudstadsregionen. Chefsutbildningen riktar sig till kårernas chefer: kårcheferna, uppdragscheferna och programcheferna. Utbildningen ger dig konkreta verktyg till din chefspost och målet är att stärka kårens chefstrio. 

Närmare information om utbildningen kommer inom kort, men boka in veckoslutet redan nu.

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten

Enkäten ”Bästa stället att göra frivilligarbete" besvarades i år av 2000 aktiva och nu har resultaten och FiSSc-medeltal skickats till scoutkårerna. Du hittar instruktioner på hur ni kan gå igenom resultaten, välja utvecklingsområde och få idéer och tips på verksamhet.scout.fi under Utveckla kåren. Om fem eller färre av er scoutkårs aktiva besvarade enkäten har ni endast fått en sammanställning av FiSSc-medeltal per fråga. Kom ihåg att resultatet och siffrorna i sig inte säger hela sanningen och att ni får störst nytta av resultatet om ni använder det som grund för en god diskussion.

FÖR KÅRCHEFEN

Terminsstart i januari

Visst kommer du ihåg att man kan börja i scoutingen också i januari!

Det kan t.o.m. vara lättare att fylla på grupperna och skapa nya i januari än det är i augusti. Rumban kring skolstarten är förbi och kårens verksamhet flyter på smidigare än då verksamhetsåret startar.

Det bästa sättet att se till att scoutingen och kårerna överlever och utvecklas är att det finns s.k. extra vargungegrupper i varje kår. En extra grupp är en ny grupp som grundas utöver dem som redan finnas, inte i stället för en tidigare grupp. Ekvationen ser egentligen enkel ut: ett par akelor + nya vargungar + ett eget veckomöte.

Kolla tillsammans med uppdragschefen och marknadsföringsansvariga att kårens vuxenrekrytering och rekryteringsinformation är i skick. Det kan vara bra att prata med programchefen om att komplettera de grupper som finns. Det går fint att fylla på flera olika grupper den här tiden på året. En bra idé är till exempel att varje åldersgrupp ordnar ett kompismöte till vilket scouterna bjuder in en kompis. Checka också att kårens medlemsregisteransvariga går genom medlemsansökningarna i Kuksa, svarar på dem och placerar personerna i rätt grupper.

Någon av de här små vargungarna kommer att leda kåren år 2032! Därför är vargungarna så viktiga!

Årsmötesärenden i början av året

Årsskiftet för med sig allt möjligt pappersjobb i kåren. Gör dig själv en tjänst och kolla redan nu att rutinerna fungerar och att alla vet vad de ska göra.

 • Du hittar anvisningar och råd om administrationen för dig och sekreteraren på verksamhetssidorna under kårverksamhet, bl.a. i kårmappen. SFV:s föreningsresursen är också en jättebra hjälp, klar och tydlig.
 • Kårmappen och föreningsresursen innehåller också anvisningar för dig och kassören om bokslut och verksamhetsgranskning, som blir aktuella då året tar slut.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Satsa nu på vuxenrekryteringen

Det händer en massa vid årsskiftet: nya grupper grundas och gamla fylls på. Din hjälp behövs alltså för att stöda rekryteringen av vuxna. 

Föräldrarna till de scouter som började på hösten börjar nu få ett grepp om scouting. Du kan påminna ledarna om att det är lönt att lära känna föräldrarna, ta dem med och berätta vad man gör i grupperna. Det är viktigt att säga till föräldrarna att deras hjälp behövs och uppskattas. Det går bra att be föräldrarna hjälpa till med tydliga och konkreta saker som till exempel att vara ett extra par händer på utflykten, spela patient på ett första hjälpen-möte eller fungeras som ledsagare till en tävling.

Du kommer väl ihåg att kåren gärna kan bjuda in föräldrarna till kårens julfest och/eller andra festligheter och där berätta om de möjligheter och roliga saker som scoutingen kan erbjuda åt dem.

Det är nu det lönar sig att tänka på att förstärka ledarresurserna för grupper som startar i början av det nya året och för sådana grupper som har ledarbrist. Du kollade väl in de 10 tipsen mot ledarbrist som kom med den senaste Kårposten? Mer material kan du hitta på verksamhetssidorna under livskraft. Tänk på att vackra bilder på sociala medier bara är en liten del av rekryteringen och ersätter inte att du personligen ber någon komma med.

Varför inte redan nu boka in en introduktionskväll för nya vuxna i början av 2018?

Webbutbildningar

Hösten 2017 ordnar FiSSc livestreamade webbutbildningar med temat öppenhet och inkludering. Den första utbildningen gick av stapeln redan i början av oktober. Då gav Sandra Hildén tips hur vi kan hjälpa barn i behov av särskilt stöd att känna sig välkommen i scouterna. 

I november kommer Carina Frondén från LL-center att hålla en tudelad utbildning om hur en kan kommunicera mer lättläst, och i december kommer Malin Gustafsson från Ekvalita att utmana oss till ett mer inkluderande ledarskap genom normkritik.

Vad?

Livestreamade webbutbildningar för alla intresserade! Sprid gärna infon vidare bland kårens alla ledare.

Hur? 

Hemifrån soffan eller tillsammans med kårledarna på lokalen? Ni bestämmer vad som passar just er kår bäst!

När? 

22.11 och 28.11 kl. 18-19 Carina Fronden:

 • Lättläst: vad, varför och för vem?
 • Hur kan du berätta mera lättläst: råd, regler och riktlinjer
 • Gör eget lättläst material som ni kan använda i kåren

12.12 kl. 18-19 Malin Gustafsson:

 • Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet
 • Förståelse för utmaningar och styrkor i arbetet för ett mer inkluderande ledarskap
 • Konkreta tips på hur en kan granska sin verksamhet

Utbildningarna streamas på Partio Live på YouTube och sparas på verksamhetssidorna under kårverksamhet.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Utnyttja uteinstruktörerna!

Visste du att utegruppens uteinstruktörer gärna ger tips och råd om uteutrustning och uteverksamhet i kåren. Instruktörerna kan komma med tips och trix och tillsammans med er bolla tankar om uteverksamheten till exempel för möten och evenemang. Uteinstruktörerna och utegruppens kontaktuppgifter hittar du här.

Beställningskurser och kårteamsevenemang

År 2018 finns det färre händelser än vanligt i FiSScs händelsekalender. Det beror på att en del kurser ordnas som beställningskurser i stället, på de ställen där det finns ett behov. Akela- och kaptensutbildningen och lotsutbildningen hör till den kategorin, och ute 1:an, som ju redan i flera år gått att beställa.

Kom ihåg att ifall ni inte i er egen kår har ett tillräckligt stort underlag för att beställa en kurs, så kan ni slå ihop er med grannkåren eller med kårteamet och beställa tillsammans. Läs mer om beställningskurserna här: https://verksamhet.scout.fi/program/bestallningskurser

En annan typ av evenemang som ramlat ur händelsekalendern är evenemang för de yngsta åldersgrupperna och tävlingar. Dessa ordnas inte längre av FiSSc. Tanken är att de ordnas som samarbeten mellan kårerna i kårteamen (enligt kårteamens behov, resurer och intresse, såklart). FiSSc erbjuder en lång räcka av stöd för att hjälpa kårteamen med detta. Var i kontakt med er programcoach om ni har en sån, eller med Gunzi på kansliet, då ni planerar ett kårteamsevenemang, så får ni tillgång till stödet.

Hurdana uppflyttningar ordnas i er kår?

Det finns åtminstone tre saker som är värda att tänka på vid årsskiftet:

 1. Går det att komplettera grupperna? Det är skojigare att ordna möten och evenemang för fler personer. Om alla tar med sig en kompis kan ni få ett lämpligt stort gäng att genomföra programmet med.
 2. Åldersgruppernas deletapper. Scoutprogrammet har en klar struktur där saker händer i halvårs cykler. Det här gör det lätt att ställa upp delmål och att skärpa till verksamheten om den råkat stagnera. De tydligaste exemplen på deletapper är väderstrecken och spejarscouternas etapper. Det är viktigt att få uppleva känslan att man klarat av att slutföra något och uppnått sitt mål.
 3. Uppflyttningar till nästa åldersgrupp kan också göras vid årsskiftet och det är värt att satsa på dem. Uppflyttningen är en viktig rit inom scoutprogrammet. Den signalerar att scouten utvecklas, "blir stor" och hjälper hen att förbereda sig på att den egna gruppen förändras. Ni kan tillsammans göra det här till en betydelsefull händelse i kåren! Det finns ännu tid att planera något häftigt till våren.