Du är här

Chefsposten 1/2018

Innehåller

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Har din kår gjort ett aktivt val att satsa på tillväxt?
 • Chefs- och coachträff på scoutledarträffarna 
 • Save the date: FiSScAkademi 26–28 oktober
 • Har er kår redan tre coacher?
 • Hantera trakasserier och osakligt bemötande

FÖR KÅRCHEFEN

 • Blev du ny kårchef i början av året? Kolla här
 • En kandidat till församlingsvalet från er kår?
 • Open Badge för kårchefskap

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Scouters föräldrar är en perfekt målgrupp för vuxenrekrytering!
 • Nyheter på utbildningsfronten!
 • Grundutbildning i många former

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Lotsarna har en viktig roll i kåren!
 • Kårsamarbete för evenemang
 • Har ni unga i er kår som vill utveckla scoutappar?

FÖR HELA CHEFSTRION

Har din kår gjort ett aktivt val att satsa på tillväxt? 

Växande kårer överlever och mår bra. På verksamhet.scout.fi hittar du olika tips och verktyg som kåren kan använda för att främja tillväxt.  Finlands Scouters styrelsemedlem Sonja berättar (på finska) i sin tillväxtblogg varför och hur kåren kan göra för att försäkra att man finns till och har roligt också i framtiden.

Chefs- och coachträff på scoutledarträffarna 10 mars!

Vårens alla scoutledarträffar ordnas samtidigt på sex olika orter: i Jakobstad, Vasa, Mariehamn, Åbo, Karis och Borgå. Ungefär hälften av träffen reserveras för chefs- och coachträffar, där ni kan diskutera vad som är på gång och planera samarbete. De övriga kårledarna samlas då i en skild grupp för att behandla aktuella ärenden i en gemensam ledd diskussion. Locka gärna med många ledare från kåren.
Mer info och anmälningslänkarna till Kuksa hittar du i händelsekalendern på scout.fi 

Save the date: FiSScAkademi 26-28 oktober

Den 26–28 oktober är det dags för FiSScAkademi i Karis. Intressant program, trevlig samvaro och annat givande utlovas. I samband med FiSScAkademin ordnas en chefsträff för kårernas chefer, så boka in helgen i kalendern redan nu!

Om du är riktigt taggad på workshopar, nätverkande och program för kårernas chefstrio och coacher kan det vara värt att kolla in SP-FS roverscout- och ledardagar Johtotähti som ordnas i Villmanstrand 16-18 november.

Har er kår redan tre coacher? 

Om svaret var nej, så ber vi er att sätta några minuter på ert nästa ledarmöte för att idéa fram 1–3 namn och skriva in dem i formuläret som ni kommer åt via http://bit.ly/fissccoachtips. Kårstödsgruppen är sedan i kontakt med de personer som ni föreslår. Vi tror nämligen att det gömmer sig en massa fantastiska kandidater i kårernas periferier och vi behöver er hjälp att hitta dem.

Har ni funderat på hur ni hanterar trakasserier och osakligt bemötande i kåren?

FiSSc Kosegruppa har under 2017 arbetat fram en plan för respektfullt beteende i förbundet som kommer att lanseras på vårmötet i mars. Planen fungerar dels som stödmaterial för att främja respektfullt beteende på evenemang, utbildningar och i grupper, dels som handlingsplan i sådana situationer som kräver en aktiv insats. Du kan läsa mera om Kosegruppas arbete här.

Förbundets plan innehåller också en modellplan för kåren, som kåren kan välja att ta i bruk och modifiera enligt kårens önskemål och behov. Materialet och lätta tips på aktiviteter som stärker respekt och gruppdynamiken kommer att skickas till varje kår under våren (bara materialet är finslipat). Kosegruppa – trivselgruppen kommer i framtiden att erbjuda skräddarsytt stöd till kårer, arbetsgrupper och staber som önskar stöd i situationer av osakligt beteende.

FÖR KÅRCHEFEN

Blev du ny kårchef i början av året? Även om du inte är helt ny kan det vara värt att kolla det här

https://verksamhet.scout.fi/karverksamhet hittar du kårmappen och en massa annat nyttigt material för ditt uppdrag.  I Uppdragskortet, som är ett centralt verktyg för kårernas chefer, hittar du en lista på vilka saker som det kan vara värt för just dig att hålla reda på. Sidorna kommer att uppdateras under våren med bl.a. en checklista för kårernas chefer och ett modellförslag till årsklocka för kåren.

Lycka till med ditt viktiga uppdrag!

En kandidat till församlingsvalet från er kår?

Det blir församlingsval i november. Nu är alltså rätt tidpunkt att tänka på om och varför det här valet kunde vara viktigt för kåren och fundera på om det kanske finns någon lämplig kandidat med scoutbakgrund.

Open Badge för Kårchefskap

Du som är kårchef kommer väl ihåg att nästa deadline för att ansöka om ett Open Badge intyg närmar sig? En Open Badge är ett digitalt märke som används internationellt för att synliggöra kunskap, färdigheter, kompetens och erfarenhet. Open Badges kan användas när man söker jobb, i studierna och för framtida förtroendeuppdrag som intyg på kunskap och kompetens. FiSSc samarbetar med SFV för att kunna erbjuda ett kompetensintyg i anslutning till våra Open Badges.

Ansökningarna för Open Badge kan göras två gånger per år: 15.3 och 30.9. Om du haft uppdraget som kårchef i minst två år och vill ansöka om ett Open Badge intyg för detta är nästa deadline alltså den 15.3. För mera information och för att ansöka besök denna sidaVid frågor kontakta ledarkoordinator Emilia (emilia.blomqvist@scout.fi)

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Scouters föräldrar är en perfekt målgrupp för vuxenrekrytering!

Föräldrarna till de barn och unga som är med i kåren är en speciellt attraktiv målgrupp i rekryteringen av vuxna. Många av dem har kanske en gång varit scouter eller sysslat med något annat liknande och de är alla intresserade av att veta att det finns bra och rolig scoutverksamhet i deras närområde. Det lönar sig alltså att hålla dem informerade om kårens verksamhet och ta dem med. Om ni börjar med att bjuda in dem att hjälpa till med små konkreta saker och att delta i kvällsträffar, så kanske de så småningom glider över till allt större uppgifter och ett, tu, tre blir ivriga, engagerade scouter!

Nyheter på utbildningsfronten!

Utbildningssystemet har reviderats under 2017 och är nu färdigt. Du hittar informationen om alla utbildningar på https://verksamhet.scout.fi/utbildning/utbildningar. Det  har även producerats en guide till utbildningssystemet som du kan läsa här.

Utbildningarna har reviderats i varierande omfattning och vissa helt nya utbildningar har kommit till. Som exempel på nya utbildningar kan nämnas chefsutbildningarna (kårchefs-, uppdragschefs- och programchefsutbildningar). De ersätter i viss mån utbildningarna "Att leda kåren" och Åldersgruppsansvarig". FiSSc ordnar sin första chefsutbildning 21-22.4 i Esbo och du hinner ännu anmäla dig (DL 15.3)! Anmälningslänk till Kuksa och mer info om kursen finns här

Både utbildningskartan och modulkartan har förnyats. Ett häfte om den kompetens och kunskap som scouting ger har också producerats. Det hittar du här.

Häng gärna upp utbildningskartan på väggen i kårlokalen så att alla medlemmar i kåren har lätt att planera sin egen utbildningsstig. Du kan använda dig av modulkartan för utbildningarna som stöd för ditt uppdrag som uppdragschef.

Grundutbildning i många former

Grundutbildning för scoutledare ger möjlighet att utveckla sitt ledarskap och är ett viktigt steg på varje ledares scoutstig. Tipsa ledarna i din kår att grundutbildningen kan göras på många olika sätt. Ett spännande alternativ för den som trivs bäst utomhus är grundutbildningen som vandring, som ordnas 9–13 maj i Seitseminen (DL 15.4). Den som föredrar att vara på havet kan i stället delta i grundutbildningen som seglats i juni (DL 15.4). Passar det bättre med en mer traditionell veckoslutskurs (2 helger) erbjuds den möjligheten i höst. Se händelsekalendern på www.scout.fi för mer info och anmälan.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Lotsarna har en viktig roll i kåren!

Finlands Scouter vill i årets programsatsning lyfta fram lotsarnas betydelse för scoutprogrammet i stället för att betona en enskild del av programmet. Lotsarna spelar en viktig roll i förverkligandet av scoutprogrammet, men tyvärr finns det inte så många lotsar i kårerna. Ett av målen för i år är att stöda kårerna att få fler lotsar. Den här programsatsningen syns t.ex. i att von Frenckell-stipendierna fokuserar på kårprojekt med målsättning att understöda de äldre åldersgruppernas verksamhet, speciellt någon form av lotsverksamhet.

Kårsamarbete för evenemang

Ska ni ordna äventyrsscoutdag i kårteamet? Spejarscoutförläggning med grannkårerna? Vargungeläger med områdets alla kårer? Ett större evenemang med vänkåren/-kårerna? Eller känner du att ni behöver struktur på kårens helt egna evenemang?  

Kolla in de nya sidorna på verksamhet.scout.fi om evenemang som arrangeras som kårsamarbeten! (https://verksamhet.scout.fi/karverksamhet/karsamarbeten) På sidorna hittar du todo-listor, budgeteringstips och tips på hur ni kan sköta ekonomihanteringen, länkar till materialpaket (till exempel alla Finlands Scouters vargunge- och äventyrsscouttävlingar sedan år 2008), färdiga infobrevsmallar och väldigt mycket mer. Sidorna kan också bra användas då ni planerar kårevenemang, ifall ni känner att ni vill ha lite stöd i planeringen.

Har ni unga i er kår som vill utveckla scoutappar?

Målen för FS projektet Digikasvatus Partiossa är att stärka scouternas digitala kunskaper och dra nytta av användarnas åsikter och kunskaper gällande elektroniska aktivitetskort och eventuella andra framtida scoutappar.

Under våren 2018 arrangeras tre utbildningar gällande app-planering. Under utbildningarna bekantar man sig bl.a. med idéande kring appar, definitioner för krav, marknadsföring, ibruktagande och mycket mer! Under utbildningarna kodas inget, utan tyngdpunkten ligger i planering av appar ur användarens synvinkel. Målgruppen för utbildningarna är 15–22 åringar, inga förhandskunskaper krävs. Utbildningarna arrangeras i Helsingfors (3.3, anmälningsDL 20.2), Åbo (24.3, anmälningsDL 11.3) och Jyväskylä (7.4, anmälningsDL 25.3). Språket för utbildningarna är finska. 

Läs mera på adressen partio.fi/digikasvatus eller kontakta Anni Schalin, anni.schalin@partio.fi, 044-7660358