Du är här

Chefsposten 1/2017

Hej du kårens bärande kraft!

Det här splitternya nyhetsbrevet är till för att hjälpa dig i ditt uppdrag:

 • genom att tipsa om stödmaterial för ditt uppdrag
 • genom att berätta vad det lönar sig att tänka på i olika skeden av planeringen
 • genom att ge information om sådant som är relevant för just ditt uppdrag.

Chefsposten riktar sig specifikt till cheferna och är alltså ett komplement till Kårposten - visst har du väl koll på den?

Innehåll

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Uppdragskortet berättar vad som hör till ditt uppdrag
 • Webbutbildningar för kårledare
 • FS webbutbildningar (på finska) om en bättre scoutkår (parempi lippukunta)

FÖR KÅRCHEFEN

 • Mer energi i kåren med den nya arbetsfördelningen!
 • Dags att locka föräldrarna med i verksamheten!
 • Vilken scoutkår växer mest?

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Resultaten från Bästa stället att göra frivilligarbete -enkäten skickas ut under hösten
 • Uppdragsnyckeln öppnar upp frivilliguppdragen

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Scoutprogrammet är kärnan i scoutingen
 • Din bästa vän scoutprogrammet.fi
 • Är du bekant med programuppdateringen?

ANNAT AKTUELLT

 • Få stöd av coacherna
 • FiSSc ordnar coachutbildning på svenska i januari 2018

FÖR HELA CHEFSTRION

Uppdragskortet berättar vad som hör till ditt uppdrag

Att vara kårchef, uppdragschef eller programchef är superviktiga uppdrag i kåren. Då chefsuppdragen ännu är rätt så nya för många, har vi sammanställt ett verktyg som heter uppdragskort. Uppdragskortet gör det lätt att se vad de olika chefsuppdragen innebär och klargör arbetsfördelningen mellan dem. Det hjälper att svara på frågan ”så vad ska jag göra nu då?” Du kan använda det själv, tillsammans med de andra cheferna i chefstrion eller med din coach. Läs mera på verksamhet.scout.fi.

Webbutbildningar för kårledare

Scouter kan nästan vad som helst, men ibland kan det vara bra att få ta emot intryck också utifrån. FiSSc webbutbildningar är korta, entimmes livestreamade utbildningar, skräddarsydda för kårens ledare. Utbildningarna hålls av proffs inom respektive ämne.

Under hösten 2017 anknyter webbutbildningarna till projektet 100 nya sätt att scouta, d.v.s. teman kopplade till tillgänglighet, anpassat ledarskap och möjliggörande av scoutande. Utbildningarna kan fungera som stöd och inspiration för projekt eller satsningar i kåren. Den gemensamma nämnaren är praktiska tips och råd för hur ni i kåren konkret kan främja scoutande för en bredare målgrupp.  

Webbutbildning 1: Att känna sig välkommen- hur hjälpa ett barn med behov av särskilt stöd att trivas i scouterna?

 • 10.10.2017 kl. 18.00-19.00

Webbutbildningen leds av Sandra Hildén.

Utbildningarna bandas och finns senare tillgängliga på webben. Läs mer HÄR eller HÄR.

FS webbutbildningar om en bättre scoutkår (parempi lippukunta)

Finlands Scouter har också startat nya webbutbildningar (på finska) om en bättre scoutkår. Om du känner dig bekväm med finskan kan du där få nyttig tilläggsinformation om att leda en scoutkår.

Huvudtemat för höstens webbutbildningar är öppenhet och mångfald i anknytning till projektet 100 nya sätt att scouta:

 • Ons 6.9. kl. 18-19.30 Kuinka kertoa partiosta ymmärrettävästi?
 • To 21.9. kl. 18-19 Miten otan ryhmään mukaan sisupartiolaisen tai muuten tukea tarvitsevan lapsen?
 • Ons 11.10. kl. 18-19 Miten teemme lippukunnasta paikan, jossa jokainen saa olla oma itsensä

LÄS MER HÄR

FÖR KÅRCHEFEN

Mer energi i kåren med den nya arbetsfördelningen!

Den nya arbetsfördelningen för kårens ledning introduceras i kårerna i år. Kårchefen delar sitt arbete med uppdrags- och programchefen, som är nya uppdrag i kåren. Vi vet alla att det är en massa jobb att leda en kår. Om det finns flera chefer kan var och en koncentrera sig på det som är relevant för just hen och göra ett bra arbete. I en scoutkår med fungerande ledarskap mår ledarna bra, verksamheten lockar och inspirerar och ingen stupar under lasset av sitt uppdrag. Det viktigaste är ju att scouting är roligt. LÄS MER HÄR!

Dags att locka föräldrarna med i verksamheten!

Det lönar sig att ta vara på föräldrarna till de barn och ungdomar som börjar i scouterna under hösten. Ni kan ordna en trevlig föräldrakväll, bjuda de vuxna med på utflykter och hålla dem uppdaterade med vad ni gör. Ni glömmer väl inte att erbjuda dem små konkreta uppgifter, där de kan hjälpa till. Vem vet? Ni kanske får nya ledarkrafter till kåren.

Fler tips om rekrytering och att utveckla kåren hittar du HÄR.

Vilken scoutkår växer mest?

Scoutkårernas tillväxttävling belönar de två scoutkårer som fått procentuellt sett flest nya medlemmar i Kuksa före 31.10. De två scoutkårer som vuxit mest vinner ett presentkort till Scandinavian Outdoor värt 1000€ respektive 500€. Ni är väl redan med. MER OM TILLVÄXT HÄR!

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Bästa stället att göra frivilligarbete -enkäten

Omkring 2000 scouter svarade på enkäten Bästa stället att göra frivilligarbete. Resultaten från enkäten når kårerna under hösten. Tänk på att enstaka detaljer säger ganska lite om helheten och verkligheten i vardagen. Resultaten fungerar däremot bra som underlag för olika slags diskussioner kring scouting.

Uppdragsnyckeln öppnar upp uppdragen

Handslagen är uppdragschefens viktigaste verktyg. Det är roligt att syssla med scouting då alla vet vad som förväntas av vem, vilka uppgifter var och en har och vilka ramarna för de olika uppdragen är. Om alla har en klar bild av sitt eget uppdrag löper allt smidigare och det krävs mindre tid till anpassningar, utredningar, missförstånd och andra fnurror. Bekanta dig i lugn och ro med UPPDRAGSNYCKELN och se till att uppdragsgivaren kan göra handslag med sina medarbetare.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Scoutprogrammet är kärnan i scoutingen

Scoutkårernas huvuduppgift är förverkliga scoutprogrammet, d.v.s. att ordna åldersgruppsverksamhet. Det här går bra att göra också i samarbete med andra kårer i ditt kårteam eller i förbundet. I scoutfostran ingår allt det som scoutingens målgrupp 7-22 -åringar gör, samt hur och varför.  Därför spelar scoutkårens vanor, metoder och tillvägagångssätt en så stor roll, även i mindre sammanhang. 

Din bästa vän scoutprogrammet.fi

Programchefens bästa vän är scoutprogrammet.fi. Observera att innehållet på de svenska sidorna inte ännu är komplett, eftersom programrevideringen fortfarande pågår. Innehållet uppdateras efter hand.

Är du bekant med programuppdateringen?

Du har väl bekantat dig med det nya roverscoutprorammet, som skickades till kårerna på våren. Det nya explorerscoutprogrammet är också färdigt och kommer snart från tryckeriet. 

Spejarscoutprogrammet har förändrats mest och översätts som bäst till svenska. Det kommer att bli klart under hösten. Som ett led i revideringen av scoutprogrammet förnyas spejarscouternas märken (de andra åldersgruppernas märken ändras inte). De nya märkena finns redan till salu. Etapperna i spejarscoutprogrammet heter fortfarande samma sak, men märkena för varje avklarad etapp ser annorlunda ut. Nytt är också att det finns märken för tilläggsetapperna.

Eftersom formen på de nya märkena för etapperna är annorlunda än förut kan det vara utmanade att använda nya och gamla märken tillsammans. Ni kan i kåren välja mellan att använda de gamla märkena tills ert lager är slut eller direkt övergå till de nya märkena. Det finns inget rätt eller fel sätt för att ta i bruk de nya märkena. Etapperna är samma, det är endast innehållet i etapperna som ändrar.

Om du har frågor kan du kontakta projektledare Annika Rönnblad på annika.ronnblad@scout.fi eller 044-218 4332

ANNAT AKTUELLT

Få stöd av coacherna

Coacherna är nyckelpersoner i den nya organisationen. De ska stöda kårernas chefstrio i deras arbete och främja samarbete i kårteamen. Coachen finns alltså till för just dig. Här kan du kan kolla in vilka coacher som ansvarar för din kår och ditt kårteam. 

FiSSc ordnar coachutbildning på svenska i januari 2018

Coacherna är som sagt nyckelpersoner i den nya organisationen. För att säkerställa att kårernas tre chefer får ett så bra stöd som möjligt ordnar FiSSc ordnar för första gången en egen coachutbildning på svenska i januari 2018 i Tammerfors.

Coachutbildningen erbjuder verktyg du behöver för att kunna fungera som handledare. Du får bekanta dig med en mängd konkreta metoder att ställa de rätta frågorna, skapa tillit i ett handledarförhållande, kunna facilitera motparten till egna insikter och hjälpa hen att kristallisera sina utmaningar och målsättningar.

Utbildningen är i första hand riktad till och uppbyggd så att den stöder coacherna i deras handledningsuppdrag. Den ger också allmännyttiga kunskaper i coaching och lämpar sig alltså utmärkt för alla förtroendevalda och kårledare som kan han nytta av ett coachingbaserat tillvägagångssätt inom scoutingen och yrkeslivet. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av coaching: nyfikenhet och ett öppet intresse räcker!

Mer info och länk till anmälningsblanketten (DL 15.11) hittar du i händelsekalendern här.